Flexibelt lärande

Förhoppningsvis har ni redan börjat tänka på hur ni skulle vilja göra er kompetensutvecklingen mer flexibel. Om inte så hittar ni några tips och idéer på denna sida. Ta gärna hjälp av vår ordlista där vi förklarar närmare vad de olika begreppen innebär.

Bolla idéer med vår IKT-pedagog

Har du frågor eller idéer om hur du och ditt företag kan kompetensutvecklas med hjälp av våra flexibla lärformer är du välkommen att kontakta vår IKT-pedagog Erica Blom 031-760 34 35.Exempelbank

E-learningkurs Svenska språket ⇒

Förbättra din skriftliga och/eller muntliga svenska utifrån den nivå du själv befinner dig på. Du arbetar med datorn som verktyg och alla övningar sker interaktivt via en plattform.

Praktiskt ledarskap ⇒

Utbildningen ges både i form av lärarledda träffar och via ett digitalt programstöd. Du lär dig grunderna i kommunikation och förståelse, samt får teorier och verktyg som ger dig ökad förståelse för dig själv och för hur du kan leda och påverka andra. Genom praktiska övningar både på din arbetsplats och i klassrummet lär du dig använda coachning, feedback och konstruktiv kritik.

Arbetsmiljöronder och riskanalys ⇒

Utbildningen sker helt på distans och du kan välja när och var du genomför de olika modulerna. Modulerna bygger på utbildningsfilmer om 10 minuter vardera och 10 minuter teori (fakta, frågor, sammanfattning) och du lär dig delar såsom fysiska och psykosociala stressfaktorer, dokumentering och handlingsplaner.

Maskinsäkerhet ⇒

Är du användare av maskiner eller bygger du maskiner för eget bruk eller för försäljning?  Oavsett vilket finns behovet av kunskap om vilka krav och regler som gäller för maskinsäkerhet och hur de ska tillämpas. Vi erbjuder en interaktiv utbildning inom området som du kan följa på distans när och var det passar dig bäst.

Talsystem ⇒

Ska du gå en PLC-kurs men känner att du behöver fräscha upp dina förkunskaper så kan du gå en preparandkurs i talsystem som kan följas helt på distans, med hjälp av text, videoinstruktioner och räkneexempel via en lärplattform.

Paketlösning för produktionsstopp⇒

När planerade eller oplanerad produktionsstopp inträffar kan det vara av intresse att ha en färdig paketlösning för utbildning. Vi kan hjälpa till att sätta ihop ett sådant paket utifrån de behov och önskemål som finns på avdelningen. Det kan handla om bland annat diskussionsmaterial, utbildningsfilmer, filmade internföreläsningar, korta instruktionsfilmer, rollspel och/eller brädspel.

Frukostseminarium⇒

Vi erbjuder utbildning i seminarieform samtidigt som vi bjuder på frukost. Träffarna är cirka 2 timmar långa och utgår ifrån teman som stress och hållbar utveckling.

Scenariobaserat lärande ⇒

Beteendepåverkande utbildning i e-Learningform som bygger på verkliga scenarier. Kopplat till scenarierna finns uppgifter kring önskade och oönskade beteenden med inbyggd coachande feedback och teoriavsnitt. Utbildningsformen kan kombineras med gruppsamtal.

Diskussionskällor⇒

För att hålla diskussionen levande mellan kurstillfällen kan deltagarna, och ibland läraren/utbildaren, ta hjälp av kommunikationskanaler som diskussionsforum, sociala medier eller chattverktyg. Kan passa väl för exempelvis Greenbelt, Kommunikation eller Matematik.

”Just-in-time”-lärande ⇒

Ibland behöver du en snabb utbildningsinsats eller lösa ett specifikt problem som kan vara svår att klara av utan experthjälp. Det kan vi erbjuda i exempelvis följande former:
- QR-kod vid maskin som du läser av med en surfplatta som tar dig till en film om hur du exempelvis ska sköta en maskin eller följa en instruktion
- 3D-simulering/augmented reality i form av en app på en smart telefon monterad på din arm där du stegvis lätt kan följa en monteringssekvens
- Enpunktslektioner i filmform på en dator eller i en app där en expert visar och instruerar dig hur du ska gå till väga för att lösa ett problem
- Filmade föreläsningar som du kan titta på exakt när du behöver repetera innehållet
- Skärmdumpsfilmer du kan följa för att repetera ett innehåll eller lära dig specifika moment

Digitala simuleringsspel ⇒

Datorspel som är framtagna för att öka förståelse inom ett område. Spelet är upplagt som ett rollspel där användarna har olika roller i en autentisk miljö. Kan passa väl för exempelvis lagarbete/ledarskap, arbetsmiljö/hälsa eller lean/kvalitet.

Målgruppsenkät, preparandkurs och förkunskapstest ⇒

Vi arbetar med målgruppsenkäter till de kurser vi erbjuder så att rätt personer hamnar på rätt utbildning. Genom att använda oss av förkunskapstest så kan också utbildningen bli olika lång för olika deltagare. Kanske måste några fräscha upp sina förkunskaper i en preparandkurs som kan följas helt på distans, medan andra kan ansluta först dag 2 eller 3.

Dataspel ⇒

Hitta ett fokusområde, exempelvis 5s, så hjälper vi till med design. 

Blended learning ⇒

Kurser, som exempelvis Elsäkerhet i elektrifierade fordon, kan delvis hållas på distans (preparandkurs), delvis på lärcenter. Vissa delar av kursen följs då i skolbänken och vissa bitar vid dator på valfri plats.

Interaktiv plattform ⇒

Simulationsbaserad interaktiv plattform för att lära sig fordonskunskap, underhåll och reparationer eller grundläggande ellära, pneumatik och hydraulik med hjälp av ett program på dator.

Mobilappar ⇒

Har ni idéer på användbara appar för smarta telefoner eller surfplattor som skulle passa era medarbetare eller kursmoment vars format skulle göra sig som en app, hör av er så kan vi antingen fortsätta spåna tillsammans eller så kan vi hjälpa er att tillverka sådana applikationer.

Kortkorta lektioner ⇒

Lärare kan hålla korta lektionspass för en liten grupp på plats på företaget. Ett pass kan köras flera gånger under samma dag så att många kan gå utan att vara borta för länge från produktion.

Flexibel tid och plats ⇒

Utbildningen kan ges på tidiga morgnar eller på kvällstid, i fabrik alternativt på lärcenter, eller runt skiftbyten, allt utifrån medarbetarens behov.

Flexibelt företag ⇒

Kan fler tillgodogöra sig utbildning om de har rätt förutsättningar? Erbjuder ni exempelvis övertidsbetalning, komptid eller bonus för kompetensutveckling? Syns det i medarbetarens löneutveckling att hen deltar i utbildning? Arbetar ni med kompetensöverföring genom exempelvis reflekterande samtal när personal slutar? Ta hjälp av oss för att få metoder och verktyg.    

Konferensverktyg, Skype, Bambuser eller webinars ⇒

Vill medarbetarna följa en utbildning i realtid men ej kan vara på plats då föreläsningen eller demonstrationen ges eller om hen behöver komma i kontakt med en handledare eller en lärare på lärcentret för diskussion eller frågor så kan ni använda er av olika distanshjälpmedel, såsom exempelvis Adobe Connect, Skype, Bambuser eller webinars.

Brädspel ⇒

Pedagogiska brädspel, exempelvis inom finans, etik och moral eller värderingar och samsyn, kan tas fram och användas antingen inom en kurs eller på företaget med internlärare.

IT-kurser ⇒

Vi kan erbjuda licenser till en mängd interaktiva kurser inom IT, exempelvis Officepaket och olika CAD-kurser.