Kontakt

Mikael Rosengren 
Försäljningschef företagsutbildningar
mikael.rosengren@gtc.com
0708-58 19 09