Industriell IT

Denna kurs ska utveckla din förmåga att lösa avancerade styrproblem med moduluppbyggda styrsystem med olika kommunikationsenheter i nätverk. Du kommer få färdigheter i installation, programmering och användning av styrsystem med olika kommunikationsenheter i nätverk. Dessutom ges kunskaper i förebyggande och avhjälpande underhåll samt logisk felsökning i större nätverksuppbyggda styrsystem.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som som önskar påbyggnad i industriell IT. 

Kursmål

Kursen skall ge dig den kompetens som krävs för att arbeta med avancerade styrsystem med industriell IT.

Innehåll 

  • Driftsätta en komplett nätverksutrustning och justera in de olika enheterna samt utföra förebyggande underhåll, felsökning och reparation på utrustningen med hjälp av manualer
  • Installera, idriftsätta och funktionsprova olika styrsystem i nätverk uppkopplade till olika automationsenheter
  • Installera och programmera operatörsterminaler
  • Kunskap om hur kommunikationen sker inom nätverksuppbyggda system som hanterar in- och utsignaler med distribuerade styrsystem, distribuerad I/O och fältbussteknik

Förkunskaper

Matematik A, grunder i Ellära, Styrteknik A, PLC-teknik.

Alternativt om slutprov och betyg

Efter avlagt slutprov, i kombination med kurs PLC Teknik, med godkända studieresultat erhålls ett intyg samt formellt gymnasiebetyg (STR 1202, Avancerade Styrsystem).

Omfattning

40 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.