PLC grund GX IEC Developer

Denna kurs vänder sig till dig som vill träna din förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruktioner i befintlig dokumentation. Programmering, driftsättning och felsökning övas mot en komplex automationsanläggning med moderna programmeringsverktyg.

Kursen är lärarledd och upplagd så att teorigenomgångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Dessa är utformade för att befästa de teoretiska delarna. Under de praktiska momenten ingår metoder för handhavande och säkerhet. Felsökning behandlas också som ett viktigt ingående moment.

Målgrupp

Kursen vänder sig till till dig som behöver grundläggande kunskaper inom PLC-teknik för att förstå enklare problem samt lösa dessa på ett säkerhetsmässigt och relevant sätt.

Kursmål

Kursen skall ge dig grundläggande kunskaper inom modern PLC-teknik. Kursen är tillämpad och grundläggande där tyngdpunkten ligger på handhavande och hantering, grunder som krävs för att kunna utveckla din kompetens inom området.

Innehåll 

  • PLC system, uppbyggnad och funktion
  • Programverktyget GX IEC Developer, uppbyggnad och funktion
  • Benämningar och beteckningar
  • In- och utgångar
  • Minne, register, timer
  • Benämningslista (variabler)
  • Enkel programmering, programförståelse
  • Idrifttagning, provkörning av egna program
  • Felsökning
  • Säkerhet

Förkunskaper

Styrteknik grund eller motsvarande.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.