PLC grund GX Works 2

Denna kurs tränar din förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruktioner i befintlig dokumentation. Programmering, idriftsättning och felsökning övas mot komplex automationsanläggning och som hjälpmedel används moderna programmeringsverktyg.

Kursen är lärarledd och upplagd så att teorigenomgångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Dessa är utformade för att befästa de teoretiska delarna. Under de praktiska momenten ingår metoder för handhavande och säkerhet. Felsökning behandlas också som ett viktigt ingående moment.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper inom PLC-teknik för att förstå enklare problem samt lösa dessa på ett säkerhetsmässigt och relevant sätt.

Kursmål

Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom modern PLC- teknik. Kursen är tillämpad och grundläggande där tyngdpunkten ligger på handhavande och hantering.

Innehåll 

  • PLC-system, uppbyggnad och funktion
  • Programverktyget GX Works 2, uppbyggnad och funktion
  • Benämningar och beteckningar
  • In- och utgångar
  • Minne, register, timer
  • Benämningslista (labels)
  • Enkel programmering, programförståelse
  • Idrifttagning, provkörning av egna program
  • Felsökning
  • Säkerhet

Förkunskaper

Styrteknik grund eller motsvarande.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.