PLC påbyggnad-1 GX Works 2

Söker du en kurs där du får träna din förmåga att söka och tolka anvisningar, strukturer  och instruktioner i befintlig dokumentation? PLC påbyggnad-1  GX Works 2  är en kurs som innefattas av moment såsom programmering, idriftsättning och fel­sökning. Praktiska moment sker mot en komplex automationsan­läggning med moderna program­meringsverktyg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som behöver fördjupade kunskaper inom PLC-teknik för att förstå programstrukturer och instruktioner på ett säkerhetsmässigt och relevant sätt.

Kursmål

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom modern PLC-teknik. Tyngdpunkt ligger på handhavande och hantering och teoretiska genomgångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Under de praktiska momenten ingår metoder för handhavande och säkerhet och dessutom ingår felsökning som ett viktigt moment.

Innehåll 

  • Programstruktur
  • Programuppbyggnad och funktion
  • Instruktioner
  • Benämningar och beteckningar
  • Variabelhantering
  • Idrifttagning, provkörning av egna program
  • Felsökning
  • Säkerhet

Förkunskaper

Styrteknik grund eller motsvarande samt PLC grund.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.