PLC påbyggnad-2 GX IEC Developer

Söker du en kurs där du får träna din förmåga att söka och tolka anvisningar, strukturer  och instruktioner i befintlig dokumentation? PLC påbyggnad-2 GX IEC Developer är en kurs som innefattas av moment såsom programmering, idriftsättning och fel­sökning. Praktiska moment sker mot en komplex automationsan­läggning med moderna program­meringsverktyg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som behöver fördjupade kunskaper inom PLC-teknik och kommunikationsmetoder för att förstå uppbyggnad och struktur samt för att hantera PLC-system och kringutrustning på ett säkerhetsmässigt och relevant sätt.

Kursmål

Kursen skall ge fördjupade kunskaper som krävs för att förstå modern PLC-teknik och olika typer av kommunikationsmetoder med andra enheter samt kunna tillämpa dessa.

Innehåll 

  • Komplexa PLC-program, uppbyggnad och funktion
  • Operatörspanel
  • Konfigurering
  • Avancerade programinstruktioner
  • Programmering, programförståelse
  • Idrifttagning, provkörning av egna program
  • Felsökning
  • Säkerhet

Förkunskaper

Styrteknik grund eller motsvarande samt PLC grund och påbyggnad.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.