Robot grund

Denna kurs ger dig kunskaper inom modern robotteknik. Kursen är tillämpad och grundläggande och där tyngdpunkten ligger på handhavande och hantering för att förstå enklare problem samt lösa dessa på ett säkerhetsmässigt och relevant sätt.  

Kursen är lärarledd och upplagd så att teorigenomgångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruktioner i befintlig dokumentation praktiseras. Alla kursmoment bedrivs mot fullskalig industrirobot.

Vilken robottyp?

Vi erbjuder kurser på följande robottyper ABB S4, ABB IRC 5 eller KUKA KRC 2.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper inom robotteknik.

Kursmål

Utbildningen skall ge de grunder som krävs för att förstå modern robotteknik och kunna tillämpa dessa.

Innehåll 

  • Robotsäkerhet
  • Definiera och använda olika körsätt
  • Programstrukturer, program
  • Rörelsetyper
  • Begreppen, TCP och Frame
  • Förskjutning av positioner
  • Digitala in- och utgångar
  • Programstruktur/instruktioner

Förkunskaper

Styrteknik grund eller motsvarande kurs.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

Max tre deltagare och minimum två deltagare.