Robot påbyggnad-2

Denna kurs ska ge dig de kunskaper inom robotteknik som behövs för att kunna tolka avancerade och komplexa programstrukturer samt för att kunna utöva mer avancerad problemlösning. Kursen är upplagd så att teorigenomgångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruktioner i befintlig dokumentation praktiseras.

Kursen är en tillämpad kurs där tyngdpunkten ligger på handhavande, hantering samt programförståelse. Alla kursmoment bedrivs mot fullskalig industrirobot. 

Vilken robottyp?

Vi erbjuder kurser på följande robottyper ABB S4, ABB IRC 5 eller KUKA KRC 2.

Målgrupp

Kurs vänder sig till dig som arbetar som  programmerare/ställare, kvalificerad operatör eller produktionstekniker.

Kursmål

Kursen ger de kunskaper som krävs för att förstå modern robotteknik och dess avancerade programstruktur samt instruktioner och kunna omsätta detta i praktiken.

Innehåll 

  • Definiera och ändra systemparametrar
  • Komplexa programstrukturer: program, modul, rutiner; main och procedur
  • Kommunikation med yttre enheter
  • Avancerade programfunktioner/instruktioner
  • Operatörskommunikation

Förkunskaper

Styrteknik grund, Robot grund, Robot påbyggnad-1 eller motsvarande kurs.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

Max tre deltagare och minimum två deltagare.