Styrteknik

Denna kurs ska ge dig kunskap om talsystem samt logiska grundfunktioner, vilket är fundamentala kunskaper för att utvecklas inom området styrteknik och automation. Kursen ger även förståelse för uppbyggnad och funktion
av enkla automatiserade system.

Kursen består av teorigenomgångar samt praktiska tillämpningar. Kunskapen verifieras genom övningsuppgifter som speglar innehållet från teorin. Under de praktiska momenten ingår metoder för handhavande och säkerhet. Även felsökning behandlas som ett viktigt ingående moment.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som önskar kunskaper i grundläggande styrteknik.

Kursmål

Kursen skall ge de grunder som krävs för du ska  kunna utveckla din kompetens inom området styrteknik.

Innehåll 

  • Tolka, kombinera och använda de logiska grundfunktionerna
  • Talsystem, uppbyggnad, omvandling
  • Koppla samman styrtekniska komponenter så att önskade styrfunktioner erhålls
  • Utföra enklare felsökning på olika styrtekniska utrustningar

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande Matematik A.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.