Allmän lastbilsteknik – så fungerar ett tungt fordon

Denna kurs ger dig allmänna och övergripande kunskaper om konstruktion och funktion i moderna lastbilar. Kursen tar också upp de olika kommunikationssystem man finner i dagens tunga fordon. Du får även en översikt över andra vanligt förekommande teknologier inom den tunga fordonsindustrin. Kursen består av föreläsningsmoment samt pass med praktiska övningar för att förankra de teoretiska kunskaperna. Kunskaper som erhålls skall underlätta för människor som arbetar i eller omkring den tunga fordonsindustrin.

Målgrupp

Kursen vänder sig till till dig som önskar grundläggande kunskaper om konstruktion och funktion i moderna lastbilar.

Kursmål

Kursen skall ge dig de grunder som krävs för att förstå hur konstruktionen såväl som funktionen ser ut i tunga fordon med avseende på samtliga delar av lastbilen.

Innehåll 

  • Grundläggande begrepp
  • Transportlösningar
  • Dieselmotorer
  • Elektronik och elsystem
  • Växellådor
  • Fjädring
  • Hytter
  • Kommunikationssystem i fordon
  • PC-baserade diagnosverktyg
  • Praktiska övningar på vagn

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.