Digitalteknik

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om grunderna i digitala kommunikationssystem. Du lär dig grunderna i logiska kretsar genom att genomföra laborationer i både analoga och digitala miljöer. Förståelsen blir sedan viktig för att ta nya kliv inom fordonselektroniken och för att förstå gränssnittet mellan exempelvis en givares arbetsuppgift kontra den information som behöver överföras. Kursen blandar givande genomgångar med praktiska tillämpningar både mot fordon och laborationsutrustning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till till dig som önskar grundläggande kunskaper om hur digitala system styr funktioner i moderna fordon.

Kursmål

Kursen skall ge dig de grunder som krävs för att förstå olika styrsystems funktion och arbetssätt samt hur systemen kan ingå i moderna fordons digitala nätverk.

Innehåll 

  • Signalförståelse
  • Logik
  • Talsystem
  • Styrenheters arbetssätt
  • Givare, egenskaper
  • Styrda funktion
  • Omvandlingar

Förkunskaper

Kursen fordonsel eller motsvarande kunskaper.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.