Elektrifierade fordon – Konstruktion och funktion

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om elektrifierade fordon. Med elektrifierade fordon avses antingen elhybridbilar d.v.s. fordon med en förbränningsmotor kombinerat med eldrift eller fordon med ren eldrift. Kursinnehållet omfattar de allmänna tekniska lösningar som ligger till grund för elektrifierade fordons konstruktion och funktion. I kursen kommer vi att gå igenom alla de ingående komponenter som man kan finna i dessa fordon. Exempel på det är olika typer energilagringsteknik och hur elmotorer och omriktare fungerar tillsammans.

Målgrupp

Kursen vänder sig till till dig som önskar grundläggande kunskaper om elektrifierade fordons konstruktion och funktion samt hur dess ingående komponenter fungerar tillsammans.

Kursmål

Efter kursen skall du ha förvärvat grundläggande kunskaper om hur olika system i elektrifierade fordon fungerar och samverkar.

Innehåll 

  • Grundläggande begrepp om elektrifierade fordon
  • Tekniklösningar
  • Elmotorer
  • Omriktare - kraftelektronik
  • Energilager
  • Hjälpsystem
  • EMC/EMI
  • Arkitektur
  • Laddning och elinfrastruktur

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kurserna Allmän fordonskunskap eller Fordonsel grund.

Omfattning

8 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.