Fordonselektronik grund

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om funktion och arbetssätt hos analoga och digitala elektronikkomponenter och kretslösningar. Du lär dig komponenternas symboler och beteckningar samt utvecklar din förmåga att tolka elektronikschema. I kursen ingår laborationer med mätövningar samt enklare felsökning. Kursen ger dig de förkunskaper som krävs för att gå vidare till kurserna om digitalteknik och nätverk i fordon. Kursen bygger på praktiska övningar och att vi bygger upp egna elektriska kretsar för att sedan analysera resultatet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till till dig som önskar grundläggande kunskaper om funktion och arbetssätt hos elektroniska komponenter.

Kursmål

Kursen skall ge dig grundläggande kunskaper om de vanligaste elektronikkomponenternas arbetssätt och egenskaper samt hur de används i elektroniksystem i fordon.

Innehåll 

  • Grundläggande halvledarteknik
  • Laborationer med elektroniska kretsar
  • Schemaläsning
  • Vippor
  • Mätning med multimeter och oscilloskop
  • Pulsgivare
  • Hallelement

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kurserna Fordonsel grund och Fordonsel påbyggnad.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.