Argumentationsteknik

Efter denna kurs skall du känna dig bekväm med att besvara obekväma frågor, kunna vända en negativt inställd publik samt lära dig att hantera en situation då du egentligen håller med medarbetarna med måste representera ledningen. Kursen syftar till att minska presentatörens utsatthet samt att öka betydelsen av att vara en representant för ledningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har en ledande position såsom teamledare, arbetsledare, produktionsledare, chef etc. och som i ditt dagliga arbete befinner dig i situationer där du förväntas hålla presentationer, leda möten och på olika sätt dela med dig av information till mindre grupper av medarbetare. 

Kursmål

Målet med kursen är att ge dig verktygen som hjälper dig att argumentera väl utifrån ett konflikthanteringsperspektiv.  

Innehåll 

Argumentationsteknik 

 • Hur man talar för sin sak; övertyga, debattera och argumentera 
 • Förbereda möten och presentationer på ett skickligt sätt 
 • Att hålla möten inför en grupp och att svara på svåra frågor
 • Ha kännedom om arbetsplatskonflikter och kommunikationens betydelse vid konflikthantering 
 • Lär dig förebygga och hantera konflikter 
 • Självreflektion och analys av den egna yrkesrollen ur ett kommunikativt perspektiv

Samtalsmetodik

 • Det privata respektive det professionella samtalet; det problemlösande samtalet
 • Vändning genom öppna frågor 
 • De svåra samtalen du måste ta 
 • Ett coachande förhållningssätt – att ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt 
 • Skapa engagemang genom involvering

Flexibelt upplägg

 • Blended learning: distansstudier kombinerat med närträffar.  
 • Kvällstid/dagtid/skifttid  
 • Företagsbesök av lärare innan utbildningsstart
 • Kursen kan anpassas utifrån företagsspecifika behov genom att deltagarna genomför verkliga övningar på arbetsplatsen. 
 • Inför kursträffar, både närträffar och träffar på distans, gör deltagaren förberedelseuppgifter, inläsningsuppgifter och/eller e-learning inför varje tillfälle. Mellan närträffarna gör deltagarna en tillämpningsuppgift på företaget.  
 • Filmning med analys
 • Vi kan arbeta med verktyg och metoder som fallbeskrivningar, webinarer, reminders (små påminnelser om olika moment via mejl, sms eller mms), enpunktslektioner,  mentimeter för interaktion med deltagarna i realtid under lektion etc., allt utifrån företagets behov och önskemål.  

Förkunskaper

Inga specifika.

Omfattning

Kursen ligger på två dagar (16h) lärarledd undervisning, samt företagsspecifik övning (2h) och förberedelsearbete på ca 2h däremellan. 

Antal deltagare

Max 16 deltagare och minimum 10 deltagare.