Handledarutbildning

Under denna kurs kommer vi att gå igenom kommunikation, pedagogik, vardagspsykologi och konflikthantering. Vi kommer att diskutera handledarrollen, handledarens ansvarsområden och förutsättningar. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner där du får öva dig i olika sätt att förhålla dig till handledarrollen samt reflektera över den. Kursen anpassas efter ditt företags behov.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som tar emot nya personer på företaget/avdelningen t.ex. nyanställda, sommarjobbare och praktikanter.

Kursmål

Målet med kursen är att stärka dig i din roll som handledare samt att tydliggöra handledarrollen.

Innehåll 

  • Kommunikation – tydlighet, feedback, hinder 
  • Pedagogik – inlärningsstilar 
  • Ledarskap – olika ledarstilar, situationsanpassning
  • Vardagspsykologi – förklaringsmodell för gruppdynamik
  • Konflikthantering
  • Bedömning/lagar/regler 
  • Fysisk- och psykosocialarbetsmiljö
  • Organisation/förändring

Förkunskaper

Inga specifika men erfarenheter av arbete i lag är en fördel.

Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 20 deltagare och minimum 12 deltagare.