Internlärarutbildning

Denna kurs ger dig kunskap om strategier för kommunikation och inlärningsstilar så att du i din roll kan möta och hantera olika grupper och situationer på ett professionellt sätt. Vi kommer att gå igenom olika sorters hjälpmedel såsom Prezi, dokumentkamera och PowerPoint. Vidare kommer du att få en fördjupad kunskap om pedagogik och olika inlärningsstilar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som lär ut/förmedlar kunskap i din egna arbetssituationen.

Kursmål

Målet med kursen är att du som internlärare har kunskap om hur grupper fungerar samt har verktyg att förmedla kunskap på olika sätt.

Innehåll 

  • Presentationer
  • Kroppsspråk
  • Kommunicera tydligt och effektivt
  • Målgruppsanpassa kommunikationstillfället
  • Tydliggöra olika mekanismer som förhindrar kommunikation
  • Hur hanterar en lärare motsättningar i en grupp?
  • Inlärningsstilar
  • Att nå olika målgrupper
  • Att hantera olikheter i en inlärningssituation
  • Medvetandegöra hur den egna inlärningsstilen påverkar utlärning

Förkunskaper

Inga specifika.

Omfattning

Tre dagar med en veckas till några dagars mellanrum.

Antal deltagare

Max 16 deltagare och minimum 10 deltagare.