Retorik

Denna kurs syftar till att göra dig till en engagerad och medveten talare. Retoriska begrepp och modeller kommer att gås igenom med tyngdpunkt på argumentation. Vi kommer att jobba med målgruppsanpassad presentation och diskutera hur du kan vända och få en publik med dig istället för mot dig.

Kursen genomförs på två dagar och vid det andra kurstillfället kommer du att bli inspelad och där du sedan få göra en analys av din egen presentation. Dessutom kommer du att få individuell feedback från din kurslärare. 

OBS: de andra kursdeltagarna kommer inte att få se din inspelade presentation.

Målgrupp

Kursen riktar sig till vana talare/presentatörer som vill få en fördjupad kunskap om de retoriska modellerna samt övning i hur de kan tillämpas i det dagliga arbetet. 

Kursmål

Genom en ökad kunskap om den retoriska processen kommer du att bli en säker talare och som kan använda olika talstrategier beroende på målgrupp och situation.

Innehåll 

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Vi kommer att gå igenom flera olika retoriska begrepp som är kopplade främst till argumentationsteknik samt hur du rent konkret kan få nytta av begreppen i ditt arbete.

  • Ethos, Logos Pathos
  • Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria, Actio
  • Feedback

Förkunskaper

Du ska i ditt arbete hålla presentationer alternativt ha genomgått kursen presentationsteknik sedan tidigare.

Omfattning

Två dagar med en veckas till några dagars mellanrum.

Antal deltagare

Max 16 deltagare och minimum 10 deltagare.