Frekvens- och klockstudier

Denna kurs ger dig kunskap i arbetsmätningens bakgrund och användningsområden samt teoretiska och praktiska kunskaper i användningen av frekvens och klockstudier - verktyg för att kunna dokumentera beläggningstakt och tidsåtgång i ett produktionssystem inom tillverkningsindustrin. Teori varvas med praktiska övningar under kursens hela längd.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som tekniker, specialist inom produktionsteknik eller beredare inom tillverkningsindustrin.

Kursmål

Du skall efter genomgången utbildning ha bra grundläggande kunskaper såväl praktiskt som teoretiskt samt kunna planera och sammanställa ett komplett tidunderlag

Innehåll 

  • Bakgrund och motiv till frekvens och klockstudier
  • Välja lämplig frekvens/klockstudie metod map verksamhet
  • Planera och genomföra en frekvens respektive klockstudie
  • Beräkna noggrannhet map kravnivå

Förkunskaper

Grundläggande produktionsteknik eller motsvarande.

Omfattning

24 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.