Implementering av Lean Production

Denna kurs vänder sig till dig som vill implementera Lean i din organisation, effektivisera, eliminera slöseri och skapa engagemang. Kurser ger nödvändiga teoretiska kunskaper och erbjuder ett praktiskt upplagt träningsprogram som genomförs löpande i din organisation. Efter teoretiska moment skall våra lärare/coacher stödja kunder i införandet och hjälpa till att implementera Lean metoder och börja använda Lean verktygen som passar din organisation.

Målgrupp

Kursen vänder sig till tillverkande företag som vill göra en seriös satsning och utveckla ett konkurrenskraftigt produktionssystem. 

Kursmål

Ge teoretiska kunskaper och verktyg för lyckad Lean implementering. Ge praktiskt stöd och coachning i förbättringsarbeten.

Innehåll 

Utformas tillsammans med kunden. Viktigt att Lean-verktygen väljs efter organisations behov. En analys av nuläget är därför att föredra innan planen läggs upp.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

5-30 dagar.

Antal deltagare

10 deltagare.