Lean Production för verksamhetsledare

Denna kurs vänder sig till dig som vill få en helhetssyn och grundläggande kunskap om vad Lean Production mind-set och hur man involverar medarbetarna och inspirerar i Lean-andan. Kursens grundbegrepp utgår från Lean som filosofi för verksamhetsutveckling. 

Målgrupp

Kursen vänder sig vänder sig till företagets ledning, chefer på olika organisationsnivåer, ledare och coacher. 

Kursmål

Kursen skall ge en helhetssyn, en bred insikt i Lean-filosofin och förståelse om vilken potential till förbättring finns genom att arbeta med Lean. Kursens mål är också att lyfta upp vikten av en genomtänkt förändringsstrategi både på strategisk liksom operativnivå inom organisationen.

Innehåll 

  • De fem Lean-principerna
  • Lean Ledarskap
  • Lean som företagskultur
  • Lärande organisationer

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

12 deltagare.