Lean Production Workshop

Lean-spelet är ett upplevelsebaserat spel där deltagarna får teoretiska kunskaper om Lean Production men även möjlighet att involveras i beslutsfattande och förändringsarbete i tillverkningsprocessen. Kursens grundbegrepp utgår från Lean-verktygens innebörd med koppling till helheten. Spelet utförs i grupper vilket ökar motivation och engagemang.

Målgrupp

Kursen vänder sig vänder sig till personer som är involverade inom tillverkningsprocessen. 

Kursmål

Kursen skall ge en helhetssyn och en grundläggande kunskap om Lean metoder och verktyg.

Innehåll 

  • Historia
  • De fem Lean-principerna
  • Lean-verktyg 
  • Eliminering av slöseri
  • Vikten av kommunikation
  • Lean-spel

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Omfattning

8-16 timmar.

Antal deltagare

10 deltagare.