Lean Production

Denna kurs vänder sig till dig som vill få en helhetssyn och grundläggande kunskap om vad Lean Production är och står för, med fokus på produktionsprocessen.  Kursens grundbegrepp utgår från de fem Lean-principerna och metodernas samt verktygens innebörd med koppling till helheten. En central kunskaps uppbyggnad för dig som  deltagare är simulerings spelet ”Lean Production”, där deltagaren får praktiskt träning av de viktigaste metod och förbättringsverktygen. Teori blandas med praktiska övningar under hela utbildningsveckan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som är involverade inom produktionsprocessen från företagets ledning till montör/operatör inom den svenska  tillverknings-monterings industrin.

Kursmål

Kursen skall ge en helhetssyn och grundläggande kunskap om Lean Production samt Lean-verktygen och dess metoder.

Innehåll 

 • De fem Lean principerna
 • 5S, ordning och reda
 • Standardiserat arbetsätt, QPS
 • Förbättringsarbete Kaizen
 • SMED, reduktion av ställtid
 • De 7 +1 förlusterna
 • Utformning av layout och material
 • Skydds och säkerhetstänkande
 • Teambuilding
 • Lean Ledarskap
 • Lean ”mind set”

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Omfattning

5 dagar, viss teamarbete kan ske på kvällstid.

Antal deltagare

Max 18 deltagare och minimum 16 deltagare.