Operatörsunderhåll

Allt mer underhåll skall utföras av operatören då det är denna som är närmast processen och kan sin maskin bäst. Operatören skall förhindra att fel uppkommer, förebygga störningar och skapa struktur för att förbättra driftsäkerheten. Ett väl planerat operatörsunderhåll ger operatören större delaktighet i företagen och kan samtidigt minska kvalitetsförlusterna och förbättra företagets reslutat.

Målgrupp

Kursen vänder sig till till dig som arbetar som operatör samt personer som vill vet mer om hur man lägger upp och planerar operatörsunderhåll.

Kursmål

Kursen skall skapa förståelse för operatörens roll i underhållsprocessen samt hur operatörsunderhåll kan planeras och genomföras.

Innehåll 

  • FU
  • Tillståndskontroll
  • 5S
  • Operatörsunderhållets 7 steg

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.