SAM - Sekvensbaserad Aktivitet och Metodanalys

SAM skall vara ett gemensamt verktyg för såväl operatörer som specialister med funktionen att kunna dokumentera såväl arbetsmetod som tidsåtgång. Stor vikt läggs vid arbetsplatsutformningen för att skapa en god ergonomisk balans, i kursen ingår därför en del som fokuserar på belastningsergonomi. Teori varvas med skriftliga övningar under de tre första heldagarna, den fjärde dagen ägnas åt analys i produktionsmiljö alternativt i lektionssal. Sista dagen genomförs examinering.

Målgrupp

Kursen vänder sig till till dig som arbetar som operatör eller som specialist inom t ex konstruktion, beredning och produktion. 

Kursmål

Kursen ger dig kunskaper i analys av manuellt arbete med beaktande av ergonomiska förutsättningar i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö.

Innehåll 

  • Bakgrund och motiv till arbetsmätning
  • Olika arbetsmätningstekniker – en jämförelse
  • Helhetssyn – Metodarbetets roll i en kundorderstyrd organisation
  • SAM-systemets regelverk och tillämpningar
  • Grundläggande ergonomianalys
  • Tillämpningsformer och noggrannhet
  • Metodutveckling

Förkunskaper

Grundläggande produktionsteknik eller motsvarande.

Examination

Kursen är en behörighetskurs med tillhörande examination.Regelverk för examineringen är utfärdat av MTM – Föreningen i Norden som också utfärdar intyg efter godkänt kunskapstest.

Omfattning

40 timmar

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.