Systematisk felsökning

För att undvika längre driftstopp som kan få ekonomiska konsekvenser är det viktigt att avhjälpa akuta fel så fort som möjligt. Struktur och systematik är i dessa situationer a och o. Denna kurs ger dig verktyg och metoder för att träna ett analytisk förhållningssätt vid felsökning. Kursen kan både ges som lärarledd kurs omfattande 1 dag eller som distanskurs/självstudiematerial. Självstudiematerialet är uppbyggt i moduler med reflektionsfrågor och avslutande test. För att kunna använda självstudiematerialet behövs dator med internetanslutning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till till dig som arbetar med felsökning och vill utveckla din färdighet.

Kursmål

Kursen skall skapa ett förhållningssätt som gör att effektiviteten vid felsökning ökar.

Innehåll 

  • Felsökningsmetodik
  • Halveringsprincipen
  • Förhållningsätt vid felsökning
  • Bör-värde
  • Prioriteringsmatris
  • S.T.O.P.-regeln

Förkunskaper

Erfarenhet av felsökning.

Omfattning

8 timmar eller som distanskurs.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.