Underhåll och driftsäkerhet grund

Denna kurs omfattar grunderna inom underhållsteknik och ger en förståelse för begrepp så som förebyggande underhåll, TPM, underhållsekonomi och de vanligaste nyckeltalen inom driftsäkerhet. Kursen omfattar 3 dagar och bygger till största delen på teoretiska case och till viss del på praktiska tillämpningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till till dig som vill få en grundläggande förståelse för begreppen inom underhåll och driftsäkerhet. Kursen vänder sig både till personer som arbetar direkt med underhåll och driftsäkerhet eller personer som kommer i kontakt med det på något sätt.

Kursmål

Kursen skall ge dig en helhetsförståelse för underhållets betydelse för totalekonomin samt en inblick i olika metoder för att höja driftsäkerheten.

Innehåll 

  • AU
  • FU
  • Operatörsunderhåll
  • Tillståndskontroll
  • TPM
  • VDM
  • Planering och styrning av underhåll
  • Underhållssystem
  • Nyckeltal

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Omfattning

24 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.