Underhåll och driftsäkerhet påbyggnad

Denna kurs bygger på grundkursen och är av mer tillämpad karaktär där kopplingen mellan teori och praktik exemplifieras genom praktiska tillämplingar på vår produktionsanläggning. Många av de begrepp som behandlats i grundkursen tränas i verklig miljö för att skapa en ökad förståelse och färdighet. Kursen omfattar tre dagar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med underhåll och driftsäkerhet och vill utveckla sina kunskaper i en praktisk tillämpad miljö samt personer som gått grundkursen och vill fördjupa sina kunskaper.

Kursmål

Kursen skall ge en praktisk helhetssyn och förståelse för underhåll och driftsäkerhet.

Innehåll 

  • Felsökning
  • AU
  • FU
  • Operatörsunderhåll
  • Tillståndskontroll
  • TPM
  • VDM
  • Planering och styrning av underhåll
  • Underhållssystem
  • Nyckeltal

Förkunskaper

Underhåll och driftsäkerhet grund eller motsvarande.

Omfattning

24 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.