Underhållsstrategi

Hur skall man tänka när man planerar sitt underhåll för att säkerställa driftsäkerheten? Det finns en rad olika metoder att luta sig tillbaka på när man lägger upp avdelningen/företagets underhållsstrategi. Kursen skall ge dig en förståelse för dessa och en färdighet i att använda dem . Kursen omfattar två dagar. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med underhåll/driftsäkerhet och vill öka sin förståelse för olika sätt att lägga upp och planera underhåll

Kursmål

Kursen skall skapa förståelse för olika underhållsstrategier och hur dessa kan tillämpas.

Innehåll 

  • TPM
  • TQM
  • BPR
  • VDM
  • Six Sigma

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Omfattning

16 timmar.

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare.