Värdeflödesanalys

Denna kurs vänder sig till dig som vill få en helhetssyn av din organisation, material- och informationsflöde.  Analys och design av värdeflöden är viktigt och användbart verktyg i effektivisering av flöden och kan leda till minskade ledtider och ökad produktiivitet. Vi erbjuder ett praktiskt upplagt träningsprogram som genomförs i din organisation. Efter teoretiska moment skall våra lärare/coacher stödja er i värdeflödeskartläggning, analys och konkreta åtgärdsprogram. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till till dig som arbetar som produktionstekniker, produktionsledare och personal inom tillverkningsindustrin.

Kursmål

Kursen skall ge dig en helhetssyn och en grundläggande kunskap i värdeflödes metodik samt Identifiera källor till slöseri. 

Innehåll 

  • Värdeflödeskartläggning, nuläge
  • Mätningar och identifiering av problemområde
  • Design av värdeflöde, framtida läge
  • Förbättringsförslag

Förkunskaper

Grundläggande LEAN-kunskaper.

Omfattning

2-5 dagar, även kvällstid.

Antal deltagare

8 deltagare.