Vi möjliggör ditt företags kompetenslyft

Vi har i många år arbetat för att utveckla verktyg och metoder som möjliggör kompetensutveckling på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Rekrytering är en utmaning för alla företag och många arbetsgivare har stort behov av att kompetensutveckla befintlig personal för att möta morgondagens krav. Utmaningarna kan variera – ibland behöver våra samarbetsföretag hjälp med finansiering, ibland med pedagogiska upplägg som möjliggör kompetensutveckling utan att medarbetarna måste lämna aktuella uppdrag för längre studier.

Tack vare vårt breda kontaktnät inom både utbildningsvärlden och näringslivet, kan vi agera mötesplats för olika aktörer; förmedla kontakter och finna finansiering av utbildning för göteborgare i behov av en stärkt ställning på arbetsmarknaden.

Och nu vill vi dela med oss av lyckade exempel!

Flexication är flexibelt i sitt genomförande

En satsning från Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborg, som fokuserar på att flexibelt blanda kurser från olika utbildningsnivåer i syfte att nå önskad kompetens. 

Flexication är flexibelt i sitt genomförande; kurser kan läsas både på lärcentret och hemma via datorn, och passar därför extra bra för företag som har svårt att frigöra personal för kompetensutveckling.

Läs mer om hur företaget IAC använt sig av konceptet i sin kompetensförsörjning.


Köp en hel utbildning eller enstaka kurs på yrkeshögskolan

Som arbetsgivare kan du idag enkelt köpa en hel utbildning eller en enstaka kurs från någon av våra YH-utbildningar i syfte att kompetensutveckla dina medarbetare. 

Denna satsning har Volvo Lastvagnar gjort genom att låta Tina Gomboc läsa fristående kurser inom yrkeshögskolan parallellt med sin tjänst på företaget. Läs gärna mer om denna modell!


ESF-projekt minskar kostnaderna och ökar synergierna

En annan spännande samarbetsform är att delta i ett våra ESF-projekt. Europeiska Socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa och finansierar projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer.

Vi har bedrivit olika ESF-projekt sedan 2010 och utgör Göteborg Tekniska College till en intermediär för samarbetsföretagen. Genom att föra samman företag med likartade kompetensutvecklingsbehov kan vi minska kostnaderna och öka synergierna för deltagarna.

Ta gärna ett titt på vårt nuvarande ESF-projekt FöretagsLyftet i Väst och kontakta gärna vår VD Ewa Ekman 0708-58 19 93 om hur ditt företag kan delta i kommande projekt.


Blended learning - en viktig framgångsfaktor hur vi möjliggör företags kompetenslyft

Blended learning är ett begrepp som används för att beskriva lärande som inte bara äger rum på ett lärcenter; kurser kan t.ex. delvis hållas på distans, delvis på lärcenter. Vissa delar av kursen följs då i skolbänken och andra via dator på valfri plats. Baserat på ditt företags behov kan vi utforma ett blended learning-koncept anpassat efter just era förutsättningar.

Läs mer om blended learning och hur vår IKT-pedagog Erica Blom kan hjälpa dig att välja mellan olika flexibla lärformer.


Kontakta oss gärna!

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill diskutera utbildningar för ditt företag!

Mikael Rosengren
Försäljningschef företagsutbildningar
mikael.rosengren@gtc.com
0708-58 19 09