"Med bra planering och bra dialog med chefen kan man pussla ihop studier med arbete utan problem."

Tina Gomboc läser fristående kurser inom yrkeshögskolan hos oss parallellt med sin tjänst på Volvo Lastvagnar. Under vårterminen läste Tina kurserna Lean Production och Produktionsteknik tillsammans med våra ordinarie klasser på yrkeshögskolan.

- Med bra planering och bra dialog med chefen kan man pussla ihop studier med arbetet utan problem. Det man själv få bidra med är tiden man får lägga hemma på läxor och inlämningsarbete och inför-tentamen-studier. Det är bra att man kan hoppa in i en klass och läsa in de ämnen som behövs. Och det är roligt att få nya klasskamrater och kunna nätverka samtidigt, berättar Tina.

När Tina fick en ny tjänst på teknikavdelningen i Tuve behövde hon bygga på sin kompetens och hennes chef och HR-avdelning tog tillsammans med oss fram ett förslag på fristående kurser på yrkeshögskolan som skulle stärka Tina i hennes nya roll som produktionstekniker.

Kurser från yrkeshögskolan som uppdragsutbildning är ett spännande alternativ för medarbetare i behov av kompetensutveckling. Vi erbjuder företag att köpa fristående kurser från våra ordinarie yrkeshögskoleutbildningar Produktionsutveckling på dagtid och Produktionsteknik eller Produktionslogistik på kvällstid med datorbaserade självstudier.

Vill du veta mer´om denna möjlighet är du välkommen att kontakta utbildningsledare Andrea Palmberg 031-760 34 81.