Skip to content

SAM skall vara ett gemensamt verktyg för såväl produk­tions­tek­niker, operatörer som speci­a­lister med funktionen att kunna dokumentera såväl arbetsmetod som analysera tidsåtgång.

  • Bakgrund och motiv till arbetsmätning
  • Olika arbets­mät­nings­tek­niker – en jämförelse
  • Helhetssyn – Metod­ar­betets roll i en kundor­der­styrd organisation
  • SAM-systemets regelverk och tillämpningar
  • Tillämp­nings­former, noggrannhet och metodutveckling

Teori varvas med skriftliga övningar under de tre första heldagarna, den fjärde dagen ägnas åt analys i produktionsmiljö alternativt i lektionssal. Sista dagen genomförs examinering.

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som arbetar som produk­tions­tek­niker, operatör eller som specialist inom t ex konstruktion, beredning och produktion.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen ger dig kunskaper och färdigheter i analys av manuellt monte­rings­arbete enligt MTM.

Viktor svarar på dina frågor!

Vid eventuella frågor, tveka inte att höra av dig till Viktor.

Viktor Gustavsson
Säljan­svarig

viktor.​gustavsson@​gtc.​com
0708 – 58 19 09

Anmäl dig