Skip to content

Innehållsförteckning

Karriärdagen är en viktig mötesplats. För alla!

Tisdag 26 mars äger årets karriärdag rum på Göteborgs Tekniska College. Här möts studenter från yrkeshögskolan, yrkesvux, gymnasium och arbetsgivare för att prata karriärmöjligheter, examensarbete och andra samarbeten under utbildningen. Som student kan du lämna din CV, delta i föreläsningar och boosta ditt nätverk. Som företag eller utbildningsanordnare ges värsta chansen till att möta våra studenter och bredda er rekryteringsbas.

Inspi­ra­tions­före­läs­ningar

För våra gymna­si­eung­domar kommer karriär­coach Hanna Larsson dela med sig av sina kunskaper och erfaren­heter gällande jobbsökande och att hitta sin egna väg. Repre­sen­tanter från ett gäng högskolor och universitet kommer att berätta om spännande utbildningar som startar i höst.

För våra vuxenstu­de­rande erbjuds en inspi­re­rande föreläsning om framtidens kompetenser och karriär­möj­lig­heter inom industrin och den industrinära tjänstesektorn.

Inspi­ra­tions­före­läs­ningarna äger rum i sal T13. För gymna­si­eung­do­marna gäller klockan 13 – 16 och för våra vuxenstu­de­rande klockan 16 – 17

Mingel bland företag & utbildningsanordnare

Vårt mål är att fylla lärcentret med företag och utbild­nings­an­ordnare. Vi vill att möte människor emellan står i fokus och att alla som deltar går hem med en känsla av WOW!

Minglet pågår mellan klockan 16 – 18

Anmälan

Gör det direkt vi vårt anmälningsformulär

Anmäl direkt

Vi tror på samarbete

Att vara med är gratis men vi önskar att ni finns på plats i våra lokaler på Volvo Torslanda mellan klockan 15 – 18

Som utställare får ni tillgång till bord och stolar, uttag för el och WiFi. Övrigt material och pratglad personal tar ni med själva.

Samtliga studerande kommer att få en goodiebag. Vad vill ni lägga med i påsen? Det kan vara alltifrån broschyr och pennor till frukt och godis eller något helt annat med er logga på.