Skip to content

Karriärdagen är en viktig mötesplats. För alla!

Under kärriärdagen möts studenter från yrkeshögskolan, yrkesvux, gymnasium och arbetsgivare för att prata karriärmöjligheter, examensarbete och andra samarbeten under utbildningen. Som student kan du lämna din CV, delta i föreläsningar och boosta ditt nätverk. Som företag eller utbildningsanordnare ges chansen att möta våra studenter och bredda er rekryteringsbas.

Datum

Tisdag 26 mars

Tid

Klockan 15 – 18

Plats

Volvo Torslanda

Studerande från tre olika utbildningsformer

Ta chansen och möt våra studenter under ett och samma tillfälle. Det blir inte bara två utan tre flugor i en smäll eftersom vi har studerande på tre olika utbildningsformer.

Yrkes­högskola

  • Produk­tions­ut­veckling
  • Under­hålls­tek­niker — el och automation
  • Produk­tions­lo­gistik

Yrkes­vux­en­ut­bildning

  • Mekaniker tunga fordon
  • Instal­la­tions­tek­niker
  • Tekniker automa­ti­serad produktion

Gymna­sie­skola

  • Teknik­pro­grammet
  • Industri­tek­niska programmet
  • Ekono­mi­pro­grammet

Inspi­ra­tions­före­läs­ningar

För våra gymna­si­eung­domar kommer karriär­coach Hanna Larsson dela med sig av sina kunskaper och erfaren­heter gällande jobbsökande och att hitta sin egna väg. Repre­sen­tanter från ett gäng högskolor och universitet kommer att berätta om spännande utbildningar som startar i höst.

För våra vuxenstu­de­rande erbjuds en inspi­re­rande föreläsning om framtidens kompetenser och karriär­möj­lig­heter inom industrin och den industrinära tjänstesektorn.

Inspi­ra­tions­före­läs­ningarna äger rum i sal T13. För gymna­si­eung­do­marna gäller klockan 13 – 16 och för våra vuxenstu­de­rande klockan 16 – 17

Mingel bland företag & utbildningsanordnare

Vårt mål är att fylla lärcentret med företag och utbild­nings­an­ordnare. Vi vill att möte människor emellan står i fokus och att alla som deltar går hem med en känsla av WOW!

Minglet pågår mellan klockan 16 – 18