Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och du får ta del av vad som händer hos oss. Stort som smått. 

Anmäl dig här!


Tidigare nyhetsbrev

Läs gärna våra tidigare nyhetsbrev


15 mars arrangerar vi en informationsträff om nationell branschskola

| Göteborgs Tekniska College

Industrins kompetensförsörjning är avgörande för sysselsättning och tillväxt i Sverige och idag råder stor brist på drift- och underhållstekniker runt om i hela landet. Den snabba digitaliseringen av industrin ställer krav på nya kompetenser, bland annat inom smart underhåll, och som skola gäller det att rusta dagens ungdomar med rätt kunskap för framtidens jobb. Har din skola möjlighet och förutsättningar för detta?

För många huvudmän på industritekniska programmet är det svårt att starta inriktningen driftsäkerhet och underhållsteknik trots att ortens industri är i stort behov av utbildningen. Ofta saknas kostsam utrustning eller lärare med kompetens för digitalt underhållsarbete och det är svårt att nå en ekonomiskt hållbar lösning för programmet. Nu finns det en lösning på problemet, nationell branschskola på Göteborgs Tekniska College!

I januari utsågs vi till nationell branschskola och tillsammans med Teknikföretagen, Svenskt Underhåll och Teknikcollege bjuder vi in till en informationsträff för att berätta mer om hur nationell branschskola kan hjälpa huvudmän att bedriva industritekniska programmets inriktning driftsäkerhet och underhållsteknik på ett lönsamt sätt. Visst låter det bra?

Informationsträffen äger rum torsdag 15 mars mellan klockan 10-14 på Svenska Mässan i Göteborg. 

Har du frågor om informationsträffen eller hur Göteborgs Tekniska College arbetar med nationell branschskola är du välkommen att kontakta projektledare Anna Cato Moe 031-760 34 36.

Träffa oss. Testa oss! YH-aktivitet 12 april på Volvo Lärcenter

| Yrkeshögskola

Torsdag 12 april klockan 18.00 hälsar vi dig som är nyfiken på oss och våra yrkeshögkoleutbildningar välkommen till Volvo Lärcenter.

Under två timmar vill vi inspirera, informera samt låta dig testa på det som är specifikt för oss och våra utbildningar. På plats under kvällen finns utbildningsledare och lärare.

Du anmäler dig genom att fylla i detta dokument senast 10 april.

Ett bekräftelsemail med information, vägbeskrivning och kontaktuppgifter kommer att skickas till den mailadress du anger vid anmälan och en SMS-påminnelse kommer att skickas ut dagen innan evenemanget äger rum.

Eventuella frågor besvaras av Andrea Palmberg 031-760 34 81.

Vår klassiker Produktionsutveckling fortsätter!

| Yrkeshögskola

Idag har Myndigheten för yrkeshögskolan, MYh, meddelat vilka YH-utbildningar som kommer få starta under hösten 2018 eller våren 2019. Till vår glädje har vi beviljats att fortsätta med vår klassiker Produktionsutveckling!

Av de 1208 ansökningar som myndigheten fått in under denna ansökningsomgång har 525 beviljats att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2018 eller våren 2019. Det innebär den högsta beviljandegraden någonsin, 43 procent.

- Vi ansökte om två utbildningar. Vår klassiker Produktionsutveckling fick vi beviljat medan vi fick avslag på semi-distansutbildningen Produktionsteknik berättar utbildningsledare Andrea Palmberg.

Produktionsutveckling 400 YH-poäng har vi kört sedan början av 2000-talet och är en heltidsutbildning under två år. Utbildningen är kärnan i vår YH-verksamhet och riktar sig till dig som vill vara med och utveckla framtidens industri.

Har du frågor gällande våra yrkeshögskoleutbildningar är du välkommen att kontakta utbildningsledare Andrea Palmberg 031-760 34 81.

Vi finns på plats under Bett Show 2018 i London

|

24-27 januari äger BettShow 2018 rum i London, en av världens största mässor inom IT och lärande. På plats har Göteborgs Tekniska College en delegation på sex personer, från pedagog till ledning, som utforskar vilka områden vi behöver fokusera på framöver utifrån vårt målarbete kring digitalisering och anställningsbarhet.

Bett Show handlar om IT och lärande i stort och årets mässa fokuserar lite extra på hur man förbereder dagens studenter på morgondagens arbeten, ett område helt rätt i tiden för vår verksamhet.

- Detta är ett steg i vår digitaliseringsstrategi och målarbete. Digitalisering är ett förändringsprojekt som måste ske på bred front, med ledningen i täten. Vi tycker det är viktigt att skicka både pedagoger och ledning för att kunna täcka in så många områden som möjligt, berättar vår VD och rektor Ewa Ekman.

Företagets representanter har inför besöket ringat in ett antal områden att fokusera på vid seminarium och mässmontrar, exempelvis effektivisering av lärande och processer, digitalisering ur ett hälsoperspektiv, verktyg, system och plattformar för distansutbildning och kommunikation, dynamisk teknik för individanpassning och inkludering, studenters måluppfyllnad och kreativitet utifrån digital teknik.

På hemmaplan kommer en implementeringsplan arbetas fram, vilket ska skapa tydlighet i hur inhämtad inspiration och kunskap ska spridas internt.

- Vi tänker oss spridning på både personal- och ämnesgruppsmöten samt praktiskt arbete med kollegor och studenter under terminens gång berättar vår IKT-pedagog Erica Blom. 

Ericas roll på Göteborgs Tekniska College är att finnas till hands för kollegor och studenter i kartläggning, implementering och utvärdering av digitala verktyg i undervisningen utifrån både företagets mål, enskilda kursmål och kursinnehåll. Vidare har hon ett större uppdrag som handlar om företagets digitala transformation, vilket i detta tidiga stadium handlar om att upprätta en digitaliseringsstrategi, att kartlägga studenternas användning av bärbara datorer i klassrummet och medarbetarnas upplevelse av olika system. Tillsammans med vår IT-tekniker Per har hon inlett en undersökning kring huruvida det finns alternativ till vår nuvarande digitala lärplattform ITs learning. Därutöver fungerar hon som handledare i Skolverkets modul Leda digitalisering ihop med skolans ledning.

Följande personer ur vår personalstyrka deltar på Bett Show 2018:

 • Ewa Ekman, VD och rektor
 • Daniel Perlhele, IT-chef
 • Per Westling, IT-tekniker
 • Erica Blom, IKT-pedagog
 • Kajsa Taylor, teknik- och matematiklärare
 • Joey Kamhieh, språklärare

Ewa deltog i panelsamtal gällande näringslivets skriande behov av yrkesutbildad kompetens

|

Måndag 22 januari arrangerade Västsvenska Handelskammaren seminariet Yrkesutbildning - Kvarsittning eller rivstart i arbetslivet?

Tillsammans med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Jennie Strömqvist från Randstad och Sven-Allan Henriksson från AH Automation deltog vår VD och rektor Ewa Ekman i ett panelsamtal där näringslivets skriande behov av yrkesutbildad kompetens diskuterades.

Utöver paneldebatten presenterades delar ur Pluggparadoxen, en rapport om ungas studieval och yrkesutbildningarnas oförtjänta rykte.

Skolverket har utnämnt oss till nationell branschskola

| Göteborgs Tekniska College

Som en av tio skolor i landet har vår gymnasieskola GTG utnämnts till nationell branschskola av Skolverket. Det betyder att vi fått en kvalitetsstämpel för vårt arbete med yrkesutbildning och möjlighet att erbjuda undervisning även för elever på andra gymnasieskolor. Branschskolan hos oss har inriktningen Industriteknik: Driftsäkerhet och underhåll  med särskilt fokus på framtidens underhållskompetens, så kallat smart underhåll. 

-  Många skolor runt om i landet har svårt att starta utbildningar inom driftsäkerhet och underhåll, trots att behovet av den här yrkesrollen är jättestort, säger projektledare Anna Cato Moe. De saknar kanske modern utrustning, lärare med kompetens för digitalt underhållsarbete eller de viktiga kontakterna inom branschen. Som branschskola kan vi dela med oss av vår kompetens och vårt nätverk, så att fler ungdomar får samma höga nivå på sin utbildning som våra gymnasiedeltagare.

Inom industrin finns en mycket stor efterfrågan på kompetens inom underhållsteknik och smart underhåll. Vi samarbetar med bland annat Teknikföretagen och Svenskt Underhåll för att säkra framtidens underhållskompetens och som första aktivitet planerar vi att tillsammans i början av 2018 bjuda in till en nätverksträff för skolor som är intresserade av att skicka sina elever till oss.

Under perioden 2018-2023 ska tio branschskolor delta i försöksverksamheten att erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Statsbidraget som är kopplat till försöksverksamheten kan sökas av skolhuvudmän för att överlämna utbildning på entreprenad till branschskolan. Genom den här satsningen får elever förbättrade möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till inträde och etablering på arbetsmarknaden. 

Vid eventuella frågor, kontakta projektledare Anna Cato Moe 031-760 34 36.

Möt oss på vårens YH-mässor

| Yrkeshögskola

Vi finns på plats när Metro respektive Studentum anordnar YH-mässor under våren.

 • Fredag 2 mars klockan 10-19 på Valand
 • Torsdag 8 mars klockan 10-18 på Brewhouse

Frågor om våra yrkeshögskoleutbildningar besvaras av utbildningsledare Andrea Palmberg 031-760 34 81.

Insamling till förmån för föräldralösa barn i Kibera

| Göteborgs Tekniska College

Vi har under några år haft chansen att bidra till skolgång för en grupp flickor vars föräldrar har dött i aids och som bor i slumområdet Kibera i Kenya. 

Även i år samlar studerande och personal in pengar till detta projekt och därutöver kommer företaget, istället för julklapp till personalen, skänka lika mycket som insamlingen får ihop. Varje insamlad krona får därmed dubbel effekt!

Eventuella frågor om insamlingen besvaras av Joakim Danielsson 031-760 34 38.

Vi har fått ett nytt ESF-projekt beviljat

|

I slutet av förra veckan fick vi glädjande nyheter; Göteborgs Tekniska College har fått ett nytt ESF-projekt beviljat. Projektet heter Digital SME och som namnet antyder siktar det på att erbjuda digital kompetens till små och medelstora företag, dvs SME:er. Men, vi kommer förstås fortsätta att även erbjuda kurser i Lean, presentationsteknik och allt annat som vi är så duktiga på.

Nytt för denna gång är att vi kommer att samköra projektet med ett regionalfondsprojekt från ERUF och samverka med fyra Industriella Utvecklings Centrum (IUC) runt om i Västra Götaland. Projektet pågår 1 april 2018 – 31 mars 2020 och omsätter ca 30 milj. kr.

Kort om projektet
Digitaliseringen är ett av de primära verktygen för nyindustrialiseringen och den globala konkurrenskraften hos svenska tillverkningsföretag. I Västra Götalandsregionen, VGR, finns många små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjänstesektorn med medarbetare i stort behov av stärkt digital kompetens. Företagen behöver kännedom om de möjligheter digitaliseringen ger samt en strategisk plan för digitalisering av sin verksamhet. Medarbetarna behöver utbildning för att stärka sin ställning på en allt mer digitaliserad arbetsmarknad. För att kunna erbjuda allt detta till företag och individer i hela VGR har Göteborgs Tekniska College inlett ett nära samarbete med fyra IUC:er (Sjuhärad, Väst, Skaraborg och Halland) i regionen. Tillsammans utgör vi och IUC:erna ett starkt konsortium som under sammanlagt tre år kan erbjuda kompetenshöjande aktiviteter som finansieras både genom ESF och ERUF till totalt 140 SME-företag i hela VGR.

Projektet planerar att:

 • Analysera företag och individers behov av digitalisering
 • Skapa strategiska planer för digitalisering
 • Tillhandahålla stöd och coachning till företag under digitalisieringsprocessen (ERUF)
 • Utbilda individer om, för och i digitalisering

Projektet kommer särskilt fokusera på digitaliseringens möjligheter till social hållbar utveckling. Projektet avser att inkludera deltagare ur PO2, dvs personer långt från arbetsmarknaden, i utbildningsaktiviteter i syfte att genom digitaliseringsprocessens bidra till en mer jämställd och inkluderande arbetsplats.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta projektledare Mats Kilander 031-760 34 99.

SHINE:s fjärde spridningskonferens

|

Näst i tur att stå som värd för en av SHINE:s spridningskonferens var projektets rumänska partner Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu i Timisoara. I fokus för konferensen som ägde rum 8-10 november stod de lokala åtgärdsplaner för utveckling av yrkeshögskolan som samtliga medverkande organisationer genomfört. På plats från Göteborgs Tekniska College fanns projektledare Anna Cato Moe och tekniklärare Emina Atic.

Göteborgs Tekniska College har i sin åtgärdsplan skapat ett prognosverktyg med vars hjälp företagets YH-utbildningar enklare och snabbare kan uppdateras och utvecklas för att motsvara kompetenskraven i framtidens smarta industri. Resultatet av åtgärdsplanerna presenterade av Federico Crivellii från italienska partnern Confindustria Veneto, SIAV.

Timisoara, som ligger i västra Rumänien, är rikets fjärde största stad och en industristad med bl.a. en omfattande bilindustri. Staden visar upp en imponerande låg arbetslöshet på bara 1%. Timisoara är också känt som Rumäniens ”melting-pot” där olika centraleuropeiska folkgrupper möts och kulturen frodas. År 2021 kan invånarna se fram emot att Timisoara är Europas kulturhuvudstad. Kanske värt ett besök?


På Göteborgs Tekniska College vet vi att riktigt bra yrkesutbildningar är en framgångsfaktor för tillväxt och sysselsättning både regionalt och på europeisk nivå. Därför deltar vi 2015 – 2018 i Erasmus+ projektet SHINE (SHare, Improve, develop: today’s excelleNce for tomorrow’s HVET).

Tillsammans med partners från Italien,Tyskland, Rumänien, Kroatien och Belgien vill vi i projektet lyfta fram Europas bästa yrkesutbildningar för att sprida, förbättra och utveckla utbildningar motsvarande Gymnasieingenjörsutbildningen och Yrkeshögskolan. Vi vill också påverka beslutsfattare regionalt, nationellt och på EU-nivå att fatta beslut som gynnar yrkesutbildningarna.

Frågor om vårt deltagande besvaras av Anna Cato Moe 031-760 34 36.

Vi har verksamhet som vanligt 16-17 november i samband med EU-toppmötet

| Göteborgs Tekniska College ENGAGERADE LÄRARE

16-17 november arrangeras ett EU-toppmöte i Göteborg och vi vill meddela att vi har förståelse om våra studerande har svårt att ta sig i tid till sina lektioner.

- Vi har skoldag som vanligt både 16 och 17 november. På torsdagen misstänker vi att de största störningarna gäller områdena från Landvetter flygplats till de hotell som ska användas. På fredagen när själva toppmötet är vet vi ju inte när och var störningarna kommer att vara och vi har respekt för om det blir svårigheter att ta sig till skolan, berättar biträdande rektor Lena Hammersberg.

Vi vill uppmana alla att starta sin resa i god tid och att hålla sig uppdaterad gällande trafiksituationen, exempelvis via trafiken.nu eller vasttrafik.se.

Eventuella frågor besvaras av Lena Hammersberg 031-760 34 57.


Pennfabriken flyttar in på Universeum

| Gymnasieskola

Under vecka 46 och 47 kommer klass In2 på gymnasieskolans industritekniska program arbeta med projektet Pennfabriken i Teknoteket på Universeum. Ungdomarna kommer inför besökare designa, bygga och programmera automatiska pennvässare som ska klara av att vässa två miljoner pennor på ett år.

- Det är fjärde året vi genomför projektet på Universeum och intresset från besökarna brukar vara stort berättar läraren Joakim Danielsson.

Syftet med Pennfabriken är att deltagarna skall tränas i att driva projekt och lösa problem samtidigt som de får tillämpa tekniska kunskaper inom el, mekanik och programmering.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Joakim Danielsson 031-760 34 38.


14 november bjuder FöretagsLyftet i Väst in till avslutning

| Företagsutbildningar

Tisdag 14 november arrangerar vårt ESF-projekt FöretagsLyftet i Väst en avslutning för deltagande företag från Göteborg. Aktiviteten äger rum på PB mellan klockan 8.30-13.00. Liknande aktivitet kommer att äga rum för halländska företag onsdag 22 november.

Även om detta är en dag med summering kommer projektet fortsätta att erbjuda utbildning, coaching och nätverk fram till 30 april 2018.

Vill du delta är du välkommen att kontakta Mats Kilander 031-760 34 99.

Teknikcollege Göteborgsregionen 10 år

|

31 oktober firade Teknikcollege Göteborgsregionen 10 år och i anslutning med en intressant lärarfortbildningsdag valde födelsedagsbarnet att förlägga firandet i våra lokaler på Volvo Torslanda TB.

Förmiddagen bjöd på två spännande föreläsningar. Amelie von Zweigberk från Teknikföretagen presenterade en pinfärsk rapport om hur tjejer väljer till gymnasiet och B-O Hertz från Volvo Cars delade med sig fakta om den enorma mjukvaruutveckling som sker i många produkter idag, inte minst i en Volvobil!

Efter lunch fanns ett helt smörgåsbord med seminarier att välja mellan, bland annat pratade vår kollega Johan Bengtsson om det lyckade projektet Smarta Fabriker.

Själva födelsedagsfirandet inleddes med tal av Anders Ferber, ordförande för Teknikcollege Riks. Och… därefter blev det tårtkalas för hela slanten!

Teknik i fokus på höstlovet

| Gymnasieskola

För sjunde året i rad hälsar vår gymnasieskola GTG teknikintresserade ungdomar i årskurs 9 välkomna till Teknik i fokus på höstlovet. Dagarna kommer att fyllas med roliga laborationer och experiment inom design, programmering och automation men även studiebesök på Volvo Experience Center.

- Syftet med denna aktivitet är att inspirera och väcka nyfikenhet hos deltagarna, men även skapa förståelse för hur brett och spännande teknikämnet är, berättar utbildningsledare Heléne Halling.

I år fylldes de 30 platserna rekordsnabbt och reservlistan är lång. Extra kul är att deltagarna kommer från många olika skolor i Göteborgsregionen, vilket gör det möjligt att lära känna teknikintresserade ungdomar från andra skolor än sin egen.

- Vi ser ett stort behov att inspirera och informera ungdomar om teknik och detta är en av många aktiviteter vi gör för målgruppen som snart ska välja gymnasium. Tidigare år har dessa dagar riktat sig till både årskurs 8 och 9 och vi är mycket glada att av fjolårets deltagare som då gick i årskurs 9, tjugo stycken, har hela elva stycken börjat studera på GTG, berättar Heléne.

Teknik i fokus på höstlovet äger rum i våra lokaler på Volvo Torslanda 1-2 november mellan klockan 9-15 och skolan står för lunch och fika.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Hanna Geterud 031-760 34 40.


26 oktober har vi öppet hus på Yrkesvux

| Yrkesvuxenutbildning

Är du nyfiken på våra yrkesvuxenutbildningar som startar i januari? Då ska du titta förbi på vårt öppna hus torsdag 26 oktober på Volvo Torslanda.

Vi samlas klockan 13.00 i aulan på Volvo Lärcenter (PB) där vi kommer berätta mer om de utbildningar vi genomför på uppdrag av Göteborgs Stad Arbetsmarknad och Vuxenutbildning samt GR. 

Efter en kort introduktion går vi gemensamt ner till våra lokaler på TB där lärarna Daniel Grolander, Lars Sandström och Hamlet Sabanovic kommer att berätta mer om våra kurser inom el, fordon och robot.

Det kommer finnas möjlighet att söka till våra utbildningar som startar i januari på plats.  

Har du frågor om denna aktivitet är du välkommen att kontakta Ulrika Aiff 031-760 34 49.

Ledig tjänst: Verksamhetschef för våra yrkesvuxenutbildningar

|

Har du ett stort engagemang för människors lärande och utveckling? Strävar du ständigt efter att utvecklas inom din yrkesroll? Är du en lagspelare som uppskattar att ta ansvar och som drivs av högt uppsatta mål? Nu söker vi en verksamhetschef för våra yrkesvuxenutbildningar. Vi hoppas att det är du!

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som verksamhetschef har du ett strategiskt ansvar att driva, utveckla och samordna arbetet inom processen samt budgetansvar för yrkesvuxenutbildningar. Du ansvarar för att kvalitets- och ekonomiska mål uppnås. I din roll har du ett stort ansvar för att driva affären framåt samt säkerställa nya och befintliga avtal.

Verksamhetschefen rapporterar till VD/rektor och sitter med i företagets ledningsgrupp.

Personliga erfarenheter och kunskaper

 •  Pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet inom utbildningsväsendet
 •  Teknisk utbildning och/eller stor förståelse för teknik
 •  Kunna leda både administrativ och pedagogisk personal
 •  Kännedom om lagar och förordningar inom utbildningsområdet
 •  God improvisations- och initiativförmåga

Anställningsform och omfattning

Tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse. Omfattning: 100 %. Vi tillämpar teknikavtalet med 40-timmars arbetsvecka, flextid, arbetstidsförkortning och fem veckors semester. Individuell lönesättning.

Ansökan

Urval och intervjuer kommer att ske löpande och det är därför bra om vi får din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV senast 22 oktober 2017 via vårt rekryteringssystem. Vi eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss kontakt från kandidatförmedlingsföretag, rekryteringsföretag och internetsajter som är inriktade på att sälja annonser eller sälja rekryteringstjänster.

Kontaktperson

Ewa Ekman
VD/rektor
ewa.ekman@gtc.com
0708-58 19 93

25 oktober drar Produktionslyftets Startprogram igång

| Företagsutbildningar

Idag drar Produktionslyftets Startprogram ingång på Göteborgs Tekniska College. Temat för programmet är Lean och fyra företag från Västra Götaland och Halland är med för att lära sig mer om ämnet och se vad det kan innebära för sina respektive företag.

Startprogrammet består av fem gemensamma teori- och två coachtillfällen på varje företag. Ulf Johansson från Göteborgs Tekniska Colelge, Birgitta Öjmertz från SweRea/IVF och Hans Reich från Chalmers håller i programmet.

Läs mer på www.produktionslyftet.se

Möt oss på Gymnasiedagarna och Future Skills

| Göteborgs Tekniska College

Självklart finns vi på plats under Gymnasiedagarna och Future Skills 10-12 oktober på Svenska Mässan.

Nytt för i år är Future Skills, en mötesplats där unga får chansen att prata direkt med företag och utbildninsanordnare. På mässans utbildningstorg finns representanter från Göteborgs Tekniska College som berättar vad vi erbjuder i utbildningsväg. Vår gymnasieskola GTG finner ni i monter G01:27 på Gymnasiedagarna.

Frågor om vårt mässdeltagande besvaras av Hanna Geterud 031-760 34 40.


Vi finns på plats när Volvo Truck Center anordnar rekryteringsevent

| Yrkesvuxenutbildning

Lördag 30 september mellan klockan 11-14 anordnar Volvo Truck Center ett rekryteringsevent i Mölndal. På plats finns Göteborgs Tekniska College för att berätta om oss och vår mekanikerutbildning. Syns vi?

Vid årsskiftet slår Volvo Truck Center Mölndal upp portarna till Sveriges mest moderna serviceanläggning för lastbil och buss. Då verksamheten växer behövs duktiga mekaniker, kundmottagare, säljare och reservdelspersonal. Är det du?

Titta förbi på VTrC Mölndal, Metangatan 4, och prata med oss och kanske din framtida arbetsgivare. Givetvis bjuds det på mat och fika!

Läs mer på www.volvotruckcenter.se

Vi är stolta finalister till priset Utmärkelsen

| Gymnasieskola

I samband med Gymnasiedagarna och Future Skills kommer GR Skola Arbetsliv att dela ut priset Utmärkelsen till verksamheter som samverkar särskilt bra och kvalitativt mellan skola och arbetsliv. Och... vi är mycket glada att vi är en av finalisterna i kategorin Årets Gymnasieskola.

Vi är också väldigt glada att ett av våra ägarbolag, Volvo Group, är finalister i kategorin Arbetsliv. Prisutdelningen äger rum den 11:e oktober på Svenska Mässan och inleds av gymnasie – och kunskapslyftsminister Anna Ekström. 

Så... håll tummarna för oss och våra ägare. Stenhårt!

Welcome to our EPAPP conference October 4th

| Göteborgs Tekniska College

The knowledge and use of pneumatics is equally important to the industry all over Europe. Pneumatic systems are used in all manufacturing industries in Europe in as versatile areas as production, maintenance and construction. The knowledge and teaching of pneumatics isn't tied to a specific country, brand or factory which means that the competence needs are the same all over Europe. Project EPAPP has developed a standard European Pneumatics CBL course to develop Vocational training on EQF level 4 that meets the needs of the industry.

Welcome to our EPAPP conference October 4th 2017
The conference takes place in our premises at Volvo Cars Torslanda.

Program
09.00: Coffee, sandwich and check-in
09.20: Presentation of the project
10.20: Panel Discussions
10.50: Pneumatics “Pneumatics, It’s that easy”
11.15: Coffee and Network discussions ICT in Pneumatics
11.50: Summing up ideas for improvement from network discussions

Sign up here!

If you have questions about the conference or the project, please contact Josefine Larsson.

Josefine Larsson
josefine.larsson@gtc.com
+46 31 760 34 77

Är Volvosteget något för dig?

|

I höst startar nästa omgång av Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning med lön. Är du mellan 18-24 år och söker jobb? Då kanske Volvosteget är något för dig! Ansök senast 10 september på www.volvosteget.se.

Volvosteget är en chans att få utbildning och arbetslivserfarenhet inom industrin genom ett ettårigt program som varvar teori och praktik. Deltagarna får dessutom lön under hela utbildningsåret. Göteborgs Tekniska College ansvarar för teoriutbildningen i Volvosteget.

För att söka ska man vara 18–24 år, ha avslutat gymnasiet med godkända betyg i kärnämnena och vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Efter utbildningen får deltagarna ett certifikat som bevis på kompetens för att arbeta inom industrin. Volvosteget är ingen garanti för jobb inom Volvokoncernen, men utbildningen ger en stabil grund för ett framtida yrkesliv inom industrin.

Volvosteget finns på flera anläggningar runt om i landet.


Från Hisingen till Gotland

| Göteborgs Tekniska College

I Almedalen möts varje sommar politiker, myndighetspersoner och företag för att diskutera aktuella frågor. I år finns även Göteborgs Tekniska College på plats i Visby. Vår VD/rektor Ewa Ekman lämnade Hisingen och tog med cykeln till Gotland i sällskap med Johan Bengtsson, teknikutvecklingschef, och Anna Cato Moe, projektledare.

”Vi åker till Almedalen för att sprida goda exempel från vår verksamhet” säger Ewa. ”Det är också viktig för oss att vara med och påverka i skolutvecklingsfrågor och arbeta för att våra industritekniska utbildningar får så goda förutsättningar som möjligt. Och det får vi möjlighet att göra i Almedalen. På köpet får vi en riktigt bra omvärldsanalys som kan ligga till grund för kommande utbildningsstarter”.  

Ewa har bl.a. medverkat i Siemens forum om industrins digitalisering för konkurrenskraft, i Västsvenska Handelskammarens diskussion om lösningar på lärarbristen samt i Business Region Göteborgs seminarium om kompetensförsörjningsbehoven i den uppkopplade fordonsindustrin. Johan har berättat om Göteborgs Tekniska Colleges satsningar på utbildning för lärare i teknik och naturvetenskap på Teknik Colleges seminarium om industrins kompetensförsörjning 2030. Och Anna har deltagit i en dialog för nya perspektiv på kompetensutveckling för redan yrkesverksamma arrangerad av TCO och Saco.

Ansökan öppen till utbildningen Underhållstekniker - el och automation

| Yrkeshögskola

Vi tar fortfarande emot ansökningar till YH Underhållstekniker - el och automation.

Yrkeshögskoleutbildningen Underhållstekniker - el och automation är en helt ny utbildning för dig som både gillar ettor och nollor och att kavla upp ärmarna och lösa praktiska problem. Branschen skriker efter utbildade underhållstekniker och möjligheterna för ett utvecklande och välbetalt jobb efter examen är extra goda. Ta chansen!

Nyfiken? Här kan du läsa mer om utbildningen och hur du ansöker.

Semesterstängt v.28-30

| Göteborgs Tekniska College

Det börjar närma sig semestertider och under vecka 28-30 kommer vi att ha semesterstängt.

Vi vill även passa på att önska alla våra kunder och studerande en riktigt skön sommar!

Vi ses väl i Almedalen?

|

Under Almedalsveckan 2017 har du chans att möta vår VD/rektor Ewa Ekman och Tekniksutvecklingshef Johan Bengtsson.

Brinner du, som vi, för frågor som rör strategisk kompetensförsörjning, digitalisering och utbildning inom industri- och fordonsteknik? Då vore det kul att mötas i Visby!

Både Ewa och Johan finns tillgänliga för panelsamtal och debatter etc. Kontakta Anna Cato Moe 0708-58 19 36 för att boka in oss på dina aktviteter!

Elva gymnasieungdomar fick motta stipendium under årets studentexamen

| Gymnasieskola

Under examensdagens mer högtidliga del delades ett antal stipendier ut, både från GTG och från skolans ägarbolag. Grattis säger vi till årets stipendiater Jacob Eriksson, Axel Hjelmqvist, Jesper Jäghagen, Axel Nilsson, Erik Almbratt, Johan Azrak, Erik Hedén, Sara Larsson, Kajsa Ströby, Simon Eklund och Anton Håkansson.

Jacob Eriksson, Zorn
- Teknikstipendium AB Volvo

Stipendiaten har uppvisat ett teknikintresse utöver det vanliga och är dessutom en kreativ innovatör med hög ambitionsnivå. Ett brett tekniskt kunnande kombinerat med ihärdighet och förmåga att ta till sig nya tekniska kunskaper, avspeglar sig ofta i arbetssättet och resultaten. Stipendiaten tillämpar sitt tekniska kunnande självständigt och bidrar ofta med nya och originella infallsvinklar.

Axel Hjelmqvist, Munch
- Ledarskapsstipendium AB Volvo

Stipendiaten har både i klassen och som VD i sitt UF-företag varit en drivande motor och energikälla till sina medkamrater. Alltid positiv och hängiven uppgiften har hen motiverat och hjälpt sina medarbetare så att de tillsammans arbetat fram ett lyckat koncept med affärsidé, produktutveckling samt skapat ett ändamålsenligt försäljningsmaterial där helheten följer en röd tråd. Stipendiaten har varit den ledare som kamraterna har kunnat luta sig mot och som alltid har gjort sig tillgänglig i processens alla delar.

Jesper Jäghagen, Picasso
- Teknikstipendium Volvo Cars Corporation

Genom sitt breda teknikintresse visar stipendiaten prov på en enastående förmåga att se lösningar på tekniska problem och hanterar dem på ett strukturerat sätt. Dessutom har hen mycket bra teoretiska kunskaper och initiativförmåga i kombination med självständigt tänkande. Stipendiaten visar stort engagemang och är alltid positiv och hjälpsam.

Axel Nilsson, Zorn
- Teknikstipendium Volvo Cars Torslanda

Stipendiaten har med sitt stora teknikintresse, visat enastående förmåga att gripa sig an komplexa uppgifter och söka information för att finna lösningar på dessa. Stipendiaten är initiativrik, envis, lyhörd och eftertänksam. Hen har på ett briljant sätt omsatt sina teoretiska kunskaper i det praktiska genomförandet och delar ödmjukt med sig av sitt kunnande.

Johan Azrak, Picasso
- Arbetslivsintegration

För extraordinära insatser under sina APL-perioder och för ett stort engagemang och mycket god förmåga att tillämpa förvärvade kunskaper inom aktuell profession tilldelas detta stipendium en deltagare som lyckats överträffa arbetsplatsens och handledarens förväntningar.

Erik Almbratt, Zorn
- Svein Holms stipendium

Deltagaren har bidragit med sin tid och ställt upp för deltagarna på GTG genom sitt stora engagemang i Deltagarkårens styrelse. Hen har visat på lyhördhet för sina skolkamraters tankar och arbetat ihärdigt med elevdemokratin på skolan med syfte att skapa gemenskap och tillfällen att mötas.

Erik Hedén, Beskow

Mottagaren av detta stipendium har från sin första dag på GTG visat ett mycket stort engagemang för sina studier. Hen har inte bara tagit ansvar för sina egna studier utan också, på ett självklart sätt, hjälpt sina klasskamrater, lärare och mentorer på rätt väg i klassrummet. Med ett genuint teknikintresse kombinerat med en humanistisk människosyn har stipendiaten varit en ambassadör för klassen Beskow, GTG och Volvobolagen.

Kajsa Ströby, Dali

Deltagaren har visat stort engagemang i sina studier, vilket också medfört till goda studieresultat. Hen sprider dessutom alltid en god stämning med sin positiva inställning och sitt glada humör!

Sara Larsson, Munch

Deltagaren har under alla sina tre år på GTG mött både lärare och klasskamrater med en inkluderande och öppen attityd. Hen är en pålitlig studiekamrat och har genom fokuserat skolarbete och nyfiken envishet alltid levererat hög och jämn kvalité, men även visat vägen för utveckling hos de övriga i klassen. Med sitt smittande leende och ett hjärta av guld lyser hen upp alla våra klassrum!

Simon Eklund, Picasso

Deltagaren har haft en fin utveckling genom sina tre år på GTG. Hen har vuxit in i ett tydligt och stödjande ledarskap, vilket varit extra synligt under gymnasiearbetet. Hen är närvarande och ansvarstagande både när det gäller egna och andras studier och har haft en sammanhållande roll i sin klass. Deltagaren har en positiv inställning som smittar av sig!

Anton Håkansson, Zorn

Deltagaren har under sin tid på GTG på ett föredömligt sätt visat upp ett stort tekniskt kunnande, ett innovativt och självständigt tänkande i kombination med ansvarstagande och samarbetsförmåga. Deltagaren har ett sympatiskt sätt gentemot kamrater och människor i sin omgivning och har bidragit till att skapa en positiv stämning i klassen och på skolan.

Högsta betyg för Daniel, Jimmie och Patrik i klass YHLog4

| Yrkeshögskola

När Daniel Mattsson, Jimmie Jonsson och Patrik Clasborg i klass YHLog4 mottog sina betyg i samband med examen från yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik 200 YH-poäng i förra veckan var det med högsta betyg (väl godkänd) i alla kurser. Vi säger wow, bra jobbat och stort grattis!

Stadsminister Stefan Löfven besökte Möjligheternas Värld

| Gymnasieskola

I samband med IF Metalls kongress 19-22 maj på Svenska Mässan ställer projekt Möjligheternas Värld ut med sin fabrik som tillverkar leksaksbilar. På plats finns bland annat gymnasieungdomar från klass Beskow som läser tredje året på vårt industritekniska program och under kongressens tredje dag kom stadsministern Stefan Löfven på besök för att prata med våra ungdomar.

Möjligheternas Värld är ett projekt som drivs av oss sedan år 2012. Förutom fabriken som tillverkar leksaksbilar (Volvo så klart) kan besökaren delta i tolv stycken olika workshops om industriell digitalisering. Både fabriken och workshoparna bemannas av våra ungdomar tillsammans med lärare från skolan.

När Stefan Löfven besökte montern fick ungdomarna berätta om sin utbildning och vad som gör dem anställningsbara. De visade även stadsministern olika VR-applikationer.

Frågor om Möjligheternas Värld besvaras av Johan Bengtsson 031-760 34 68.


Myndigheten för yrkeshögskolan kvalitetsgranskar vår verksamhet

| Yrkeshögskola

Idag hälsar vi representanter från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, välkomna till oss för kvalitetsgranskning av våra yrkeshögskoleutbildningar.

MYH har i uppdrag att granska kvaliteten i de utbildningar som de ansvarar för. Granskningen görs i syfte att påverka och utveckla kvaliteten i enskilda utbildningar utifrån de mål som uttrycks i regelverket. MYH:s representanter kommer under dagen att träffa studerande, lärare, ledningsgrupp, utbildningsledare och administratörer.

Eventuella frågor om besöket besvaras av utbildningsledare Andrea Palmberg 031-760 34 81.

Examen x2 på yrkeshögskolan

| Yrkeshögskola

Två klasser på yrkeshögskolan tar examen i veckan och vi önskar alla studerande ett stort lycka till i framtiden!

Först ut är klass YHLog4 som onsdag 17 maj tar examen från Produktionslogistik 200 YH-poäng. De studerande har under två års tid kombinerat arbete med studier hos oss - bra jobbat!

Fredag 19 maj är det klass YHProd6 tur att fira. De studerande har gått vår klassiker Produktionsutveckling 400 YH-poäng och de flesta i klassen har fått spännande jobb direkt efter utbildningen - grattis! Produktionslyftet startar två spännande program i höst

| Göteborgs Tekniska College

Nu finns det möjlighet för dig och ditt företag att medverka i Produktionslyftets spännande startprogram som genomförs under fem halvdagar med start i slutet av augusti. I Trollhättan kommer programmet handla om flödeseffektiv automation och i Göteborg blir temat Lean Production.

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall. Tillsammans med Swerea IVF ansvarar vi för aktiviteter inom ramen för projektet i region Västsverige.

Läs mer:

Vid eventuella frågor är du är välkommen att kontakta Ulf Johansson 031-760 34 15.

Vi deltar på Vetenskapsfestivalen 8-12 maj

| Gymnasieskola

Tillsammans med Volvobolagen är vi med och arrangerar en spännande workshop utifrån temat tillit under Vetenskapsfestivalen 8-12 maj. Workshopen äger rum på Volvo Museum och tjugo klasser (år 8) från Göteborg är anmälda. Detta ser vi som ett ypperligt tillfälle att tillsammans med våra ägarbolag diskutera och inspirera kring framtidens teknik!

Våra tidigare gymnasiedeltagare Tobias Granberg, Johanna Wennberg, Nicklas Zikovic Karlsson och Emma Magnusson som idag arbetar som elevingenjörer på Volvo Cars kommer tillsammans med vår jokerlärare Oliver Lindberg ansvara för den del som handlar om produktuveckling. De kommer bland annat att diskutera och lyfta tankar kring kravsättning, idégenerering, skissteknik, CAD, materialval, prototoptillverkning och 3D-printning av en ny produkt.

Vidare kommer besökarna träffa ingenjörer och andra experter som berättar om hur Volvo ser på framtidens fordon och den digitala uppkopplingen av dessa. Besökarna kommer få fråga, uppleva och provåka simulatorer liksom gå en rundvandring på museet.

Frågor om skolans deltagande besvaras av Hanna Geterud 031- 760 34 40.


9 av 10 gymnasiedeltagare har ansökt om sommarjobb

| Gymnasieskola

Tack vare vårt avtal med Volvo Group och Volvo Cars har vi möjlighet att erbjuda våra gymnasieungdomar i år 2 och 3 sommarjobb i fyra veckor. Och... 9 av 10 deltagare har ansökt om plats sommaren 2017.

Tillsammans med ägarbolagen har skolan haft ett gemensamt informationstillfälle och ansökan med CV, personligt brev och svar i ett formulär skulle lämnats in senast 31 november 2016.

I nuläget arbetas det aktivt med att koordinera platserna och antalet deltagare har fördelats jämt mellan bolagen. Vårt mål är att samtliga deltagare ska få besked om definitiv sommarjobbsplacering senast under vecka 21.

Exempel på områden som sommarjobben kommer att vara inom är:

 • Produktion
 • Logistik
 • Ekonomi
 • Utveckling
 • IT

Sommarjobbsperioden startar efter respektive årskurs skolavslutning, vilket innebär vecka 24 eller 25.

Eventuella frågor besvaras av Daniel Perlhede 031-760 34 20.

Ökat söktryck till vår gymnasieskola

| Gymnasieskola

I början av april blev preliminärantagningen klar för de ungdomar som ska börja gymnasiet hösten 2017. Och... vi är mycket stolta och glada att vi även i år har ökat söktryck till vår gymnasieskola!

Teknikprogrammet är fortfarande populärast men störst ökning i antalet förstahandssökande per plats i jämförelse med fjolårets siffror är till ekonomiprogrammet som startade första gången i höstas. 

Till teknikprogrammet tar skolan in 96 ungdomar och till ekonomiprogrammet respektive industritekniska programmet blir det 32 ungdomar i varje klass.

Antalet förstahandssökande per plats:

 • Teknikprogrammet 1,6
 • Ekonomiprogrammet 1,3
 • Industritekniska programmet 1,0

Samtliga platser, totalt 160 stycken, är fyllda och reserver finns det gott om!

28 april har vi öppet hus på Yrkesvux

| Yrkesvuxenutbildning

Fredag 28 april välkomna vi dig som är nyfiken på att studera en yrkesvuxenutbildning.

Vi samlas klockan 9.00 i aulan på Volvo Lärcenter (PB) där vi kommer att berätta mer om de utbildningar vi genomför på udrag av Göteborgs Stad Arbetsmarknad och Vuxenutbildning och GR. 

Vägbeskrivning hittar du här och eventuella frågor besvaras av Luis Young 031-760 34 67.

27 april anordnar vi en arbetsmarknadskväll

| YrkesvuxenutbildningYrkeshögskola ANSÖK TILL YRKESHÖGSKOLAN

Torsdag 27 april mellan klockan 17-19 på Volvo Lärcenter (PB) anordnar vi en arbetsmarknadskväll för de klasser som tar examen på yrkesvux och yrkeshögskolan i vår.

Söker ditt företag produktionsutvecklare, produktionslogistiker, produktionstekniker eller automationstekniker är detta ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter med framtida medarbetare. Kontakta Andrea Palmberg 031-760 34 81 om ni vill vara med.

SHINE sprider innovation inom yrkesutbildningen

|

27 – 29 mars genomförde SHINE ännu en uppskattad spridningskonferens. Denna gång hade turen kommit till Bryssel. Temat för konferensen var innovativa ledningsmodeller för yrkesutbildning och vår representant Anna Cato Moe presenterade under konferensen SHINE:s senaste rapport ”Innovative Governance Modells for European HVET”.

I rapporten slår SHINE bl.a. fast att för att yrkeshögskolan och motsvarande utbildningar på EQF5 ska bli innovativa och framgångsrika bör alla intressenter, även studenter, få vara med och påverka utbildningen. Det krävs ett nära samarbete och kommunikation mellan alla parter, för då ökar möjligheterna att utveckla och genomföra nya idéer och innovationer. Slutligen rekommenderar SHINE att viktiga beslut om utbildningarna inte bara tas i Bryssel eller Hässleholm (hos Myndigheten för Yrkeshögskolan), utan att lokala intressenter i tex.Göteborg eller Skövde, kan vara med och påverka så att utbildningarna ger precis den kompetens de behöver.

Blir du nyfiken och vill veta mer om ”Innovative Governance Modells for European HVET”? Rapporten går snart i tryck och du är välkommen att höra av dig till projektledare Anna Cato Moe för att ta del av den.

Möt YH på Svenska Mässan 27-28 mars

| Yrkeshögskola ANSÖK TILL YRKESHÖGSKOLAN

27-28 mars mellan klockan 12-18 är vi på plats på Svenska Mässan när Metro arrangerar YH-mässa.

Kom förbi om du är nyfiken på oss och vår utbildningar!

Ny film om utbildningar inom tunga fordon

| Yrkesvuxenutbildning

På uppdrag av Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborg (ArbVux) och Göteborgsregionen (GR) genomför vi yrkesvuxenutbildningar på gymnasial nivå med ett stort inslag av praktik på olika företag.  

Tidigare i år hade vi ett filmteam på besök i våra lokaler och resultatet blev en film om utbildningar inom tunga fordon. Ta en titt nedan - den blev riktigt bra!

Vi söker utbildare i fordonsteknik (tunga fordon)

| Göteborgs Tekniska College

För att nå vår vision att vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige behöver vi medarbetare som strävar efter det samma.

Vi söker personer som har ett stort engagemang för människors lärande och utveckling och som ständigt strävar efter att utvecklas inom sina ämnesområden och som pedagog. Vidare är man en lagspelare som uppskattar att ta ansvar och som drivs av högt uppsatta mål.

Vi arbetar aktivt med jämställdhet och att öka mångfalden inom vår verksamhet. Vi vill således ha en bra mix av personligheter, kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrunder.

Lediga jobb

Möt oss på YH-mässan i Göteborg

| Yrkeshögskola

Torsdag 9 mars mellan klockan 10-18 är vi på plats på Nya Ullevi när Studentum arrangegerar YH-mässa.

Kom förbi om du är nyfiken på oss och vår utbildningar!

Återcertifierade inom Teknikcollege

|

Teknikcollege Göteborgsregionen har blivit certifierade för ytterligare en femårsperiod, likaså Göteborgs Tekniska College tillsammans med ytterligare ett gäng utbildningsanordnare. Hurra!

Teknikcollege Göteborgsregionen certifierades första gången i april 2008 och är ett samarbete mellan kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Läs mer på www.teknikcollege.se


Nu följer vi upp gymnasiedeltagare som tagit examen från oss åren 2010-2016

| Gymnasieskola

Nu följer vi upp alla som tagit examen från gymnasieskolan GTG åren 2010 – 2016 med syfte att få en bild av våra studenters nuvarande sysselsättning och hur de ser tillbaka på gymnasietiden hos oss.

Uppföljningen är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och en viktig del i skolans varumärkesarbete. Dessutom ser våra ägarbolag skolan som en viktig del i sin långsiktiga kompetensförsörjning och följer med stort intresse deltagarnas utveckling efter gymnasietiden.

Vi samarbetar med Scandinfo och uppföljningen sker via sms och e-post under perioden 17 februari till 12 mars. Resultatet kommer att presenteras under våren.

Och... 2018 är det dags för vårt 20-årsjubileum! Genom deltagarnas svar hoppas vi få tips på hur det ska firas.

Har du frågor om allt från enkät till partaj, kontakta utbildningsledare Helene Halling 031-760 34 12.


Full pott i årets ansökningsomgång hos MYh

| Yrkeshögskola

Idag har Myndigheten för yrkeshögskolan, MYh, meddelat vilka YH-utbildningar som kommer att få starta (och avslutas) under perioden 2017-2023. Till vår stora, stora glädje har Göteborgs Tekniska College beviljats båda de utbildningar vi sökt! 

Utbildningen Underhållstekniker - el och automation 420 YH-poäng är en helt ny utbildning som kommer att bedrivas på heltid. Produktionslogistik 200 YH-poäng har vi erbjudit tidigare och är en mycket populär utbildning som gör det möjligt att kombinera jobb med studier då den bedrivs på deltid-kvällstid. Vi har sedan tidigare beviljade medel att starta vår klassiker Produktionsutveckling 400 YH-poäng i september 2017.  

Mer information om våra utbildningar kommer att komma ut löpande under februari och sista ansökningsdag till samtliga våra utbildningar är 15 maj. 

Har du frågor gällande våra yrkeshögskoleutbildningar är du välkommen att kontakta utbildningsledare Andrea Palmberg 031-760 34 81.

Nytt system för ansökan till yrkeshögskolan

| Yrkeshögskola ANSÖK TILL YRKESHÖGSKOLAN

Från och med 2017 ansöker man till våra yrkeshögskoleutbildningar via YH-antagning.se.

Inplanerade utbildningstarter hösten 2017 är vår klassiker Produktionsutveckling och efter 8 februari vet vi om vi får beviljade medel för utbildningar inom underhållsteknik och produktionslogistik.

Har du frågor om yrkeshögskolan är du välkommen att kontakta utbildningsledare Andrea Palmberg 031-760 34 81.

Ulf håller seminarium om framtidens tungmekaniker på Automässan

| Göteborgs Tekniska CollegeYrkesvuxenutbildning

Onsdag 18 januari klockan 11.15 håller Ulf Stålnacke ett seminarium om framtidens tungmekaniker på Automässan.

Ulf kommer att belysa frågeställinngar kring framtidens mekaniker inom tunga fordon. Vilka tekniska utmaningar kommer framtidens tungmekaniker att ställas inför? Vilka kompetenser efterfrågas? Hur skapar vi en attraktiv yrkesroll? Hur ska vi utbilda för att skapa anställningsbarhet? Seminariet hålls i lokal G1.

Ulf började sin fordonstekniska bana under gymnasietiden i Kiruna och har efter det arbetat som både mekaniker, teknisk support och eftermarknadschef inom tunga fordon, såväl i Sverige som utomlands. Ulf är idag utvecklingsansvarig och lärare hos oss.

Vill du komma i kontakt med Ulf når du honom via ulf.stalnacke@gtc.com alternativt 0733-71 36 41.

Självklart fanns SHINE på plats under Euroskills

|

Euroskills i Göteborg 1-3 december blev en stor succé och bjöd på många möten mellan studenter, utbildare och företag från hela Europa! Självklart fanns projekt SHINE också på plats.

Under rubriken Bäst i Europa berättade projektledare Anna Cato Moe om SHINE:s arbete med att ta fram Europas bästa yrkesutbildningar och kom med tips till ungdomarna i publiken om hur en riktigt bra yrkesutbildning kan hjälpa dem att anta utmaningen att också bli bäst inom sitt framtida yrke.

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta Anna Cato Moe 031-760 34 36.

Gymnasieminister Anna Ekström kommer på besök!

|

Många besökare lockas till vår region och oss när Euroskills äger rum på Svenska Mässan i slutet veckan. Och... vi är väldigt glada att få hälsa besökare från regeringen, Skolverket, Business Region Göteborg samt internationella gäster från både Island och Österrike välkomna till vår verksamhet på Volvo Torslanda.

På torsdag eftermiddag besöker gymnasieminsiter Anna Ekström både Volvo och Göteborgs Tekniska College, vilket känns väldigt roligt. Vår VD Ewa Ekman samt bitr. rektor på gymnasieskolan Lena Hammersberg kommer tillsammans med gymnasiedeltagarna Filip Rosén och Adam Arvidsson visa våra unika utbildningslokaler och berätta mer om vår verksamhet.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta vår VD Ewa Ekman 031-760 34 93.


Euroskills äger rum 1-3 december i Göteborg

| Göteborgs Tekniska CollegeGymnasieskola

1-3 december kommer ungdomar från hela Europa till Svenska Mässan för att tävla om EM-titeln i yrkesskicklighet. Vill du besöka evenemanget kan vi med glädje meddela att det är fri entré!

Adrian Bentland, tidigare deltagare och numera utbildare hos oss, kommer representera Sverige i tävlingsgrenen mekatronik som är ett av 35 yrken som det tävlas i. Vi önskar honom ett stort lycka till!

 Klasserna H2A och Y2 på gymnasieskolan kommer finnas på plats och representera Volvo och Teknikcollege i deras montrar under tävlingsdagarna.

Mer information finner du på www.euroskills2016.com

10 november är det öppet hus på YrkesVux

| Yrkesvuxenutbildning

Torsdag 10 november har vi öppet hus på Volvo Torslanda för dig som är intresserad av våra yrkesvuxenutbildningar.

Ta chansen att se våra lokaler och få mer information om våra utbildningar mellan klockan 9-12.

Denna aktivitet anordnas genom Göteborgs Stad Arbetsmarknad och Vuxenutbildning.

Vid frågor, kontakta Luis Young 031-760 34 67.

Möt SHINE under EuroSkills i december

|

1-2 decemeber möter du SHINE på Euroskills drop-in-scen på Svenska Mässan.

Under rubriken Bäst i Europa berättar projektledare Anna Cato Moe om SHINE:s arbete med att ta fram Europas bästa yrkesutbildningar och kommer med förslag och tips om hur du kan ta del av de bästa utbildningarna som Yrkeshögskolan och Gymnasieingenjörsprogrammet har att erbjuda.

För mer information om denna aktivtet, surfa in på www.euroskills2016.com eller kontakta Anna Cato Moe 031-760 34 36.

Idag hade vi besök av ett filmteam på TLA

|

Torsdag 13 oktober fick lärare och studerande på YrkexVux besök av ett filmteam i våra lokaler på TLA. Teamets uppgift är att skapa en film som ska tydliggöra utbildningen Lastbilsmekaniker och som ArbVux kommer att använda i reklamsammanhang för att inspirera presumtiva studerande.

Radioreportage från Möjligheternas Värld

| YrkesvuxenutbildningGymnasieskola

4-6 oktober äger teknikmässorna Scanautomic och ProcessTeknik rum på Svenska Mässan. På plats finns Möjligheternas Värld, vår bilfabrik i minityr, tillsammans med lärare och deltagare från både gymnasieskolan och YrkesVux. Och... P4 Göteborg har rapporterat från mässan.


Expertpanel deltog under SHINE-konferensen

|

22 september arrangerades en spridningskonferens inom Project SHINE i våra lokaler på Volvo Torslanda (PB). Konferensen samlade gäster från när och fjärran för att lyssna på den expertpanel bestående av quadruple helix, dvs. beslutsfattare, företag, utbildningsanordnare och studenter, som debatterade hur Yrkeshögskolan och Gymnasieingenjörsprogrammet  kan bidra till kompetensutveckling, karriärutveckling och innovation i Västragötalandsregionen så väl som i Europa.

På bilden ser ni Therese Ydrén (VGR), Mansoor Phanivong (student Yh Göteborgs Tekniska College), Hans Almgren (Skolverket), Katarina Hjernestam (Yrgo), Maria Reinitz (MYH) samt Ewa Ekman (Göteborgs Tekniska College) representera quadruple helix. Moderator Anna Cato moe (Göteborgs Tekniska College).


Inspirationskväll om studier inom teknik

| Gymnasieskola

Tisdag 11 oktober klockan 18.00 bjuder vi tillsammans med Chalmers in föräldrar och ungdomar i årskurs 9 till en informationskväll om studier inom teknik. Kvällen äger rum i Palmstedtsalen (Kårhuset) på Chalmers Campus Johanneberg. Vi bjuder på fika från 17.30 i foajén.

Att tänka på, varför och vad händer sen?

 • Vad ska man tänka på inför valet av gymnasieprogram?
 • Varför läsa teknik och matematik?
 • Vad finns det för karriärvägar efteråt?

Anmäl görs via vårt digitala anmälningsformulär senast 9 oktober. Vid anmälan kommer du att få en bekräftelse till den mail du angav vid anmälan samt ett påminnelse-SMS dagen innan aktiviteten äger rum.

Vid eventuella frågpr är du välkommen att kontakta utbildningsledare Heléne Halling 031-760 34 12.

Platser kvar på Pneumatikutbildning 18-19 oktober

| Företagsutbildningar

Vi har ett fåtal platser kvar på vår utbildning Modern industriell pneumatik 18-19 oktober.

Efter genomgången kurs har du kunskaper och färdigheter för att arbeta effektivt med pneumatik i automatiserade produktionssystem. Kursen varvar teoretiska genomgångar med demonstrationer och praktiska övningar. Med dessa kunskaper får du nya infallsvinklar för att lösa automationsproblem i den dagliga verksamheten.

All nödvändig dokumentation, böcker samt laborationsmaterial tillhandahålls av oss. Vi uppdaterar kontinuerligt vår laborationsutrustning för att svara mot rådande teknikutveckling.

Intresserad av en plats? Kontakta vår försäljningschef Mikael Rosengren 031-760 34 09.


Ansök till Volvosteget senast 5 september

|

Nu är det snart dags för nästa omgång av Volvosteget – Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning för ungdomar mellan 18-22 år. Du ansöker senast 5 september på www.volvosteget.se. Utbildningen börjar den 7 november.

Volvosteget är en chans att få utbildning och arbetslivserfarenhet inom industrin genom ett ettårigt program som varvar teori och praktik. Deltagarna får dessutom lön under hela utbildningsåret. Göteborgs Tekniska College ansvarar för teoriutbildningen i Volvosteget.

För att söka ska man vara 18–22 år, ha avslutat gymnasiet med godkända betyg i kärnämnena och vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Efter utbildningen får deltagarna ett certifikat som bevis på kompetens för att arbeta inom industrin. Volvosteget är ingen garanti för jobb inom Volvokoncernen, men utbildningen ger en stabil grund för ett framtida yrkesliv inom industrin.

Volvosteget finns på flera anläggningar runt om i landet.

Klassen Beskow är hemma från sin vistelse i Kenya

| Gymnasieskola

I början av augusti åkte klassen Beskow, som går tredje året på industritekniska programmet på vår gymnasieskolan GTG, tillsammans med fem lärare till Kenyas huvudstad Nairobi.

Under deras två veckor långa vistelse fick de bland annat genomföra ett ”design-build-test”-projekt tillsammans med gymnasieelever vid Soweto Academy, en skola som ligger i Nairobis största slumområde Kibera. De har också genomfört service- och underhållsarbeten på bland annat en dieselmotor som genererar elektricitet i området och besökt ett antal teknikföretag i landet.

- Deltagarna har fått träna problemlösning under riktigt tuffa förhållanden, berättar läraren Johan Bengtsson, som varit med klassen i Kenya.

De har alla bott tillsammans på Svenska skolan i Nairobi och efter två veckor med specifika arbetsuppgifter inom ramen för ett antal gymnasiekurser fick de deltagare som ville möjlighet att avsluta vistelsen med safari och Diani Beach.

Denna fantastiska resa har gått att genomföra tack vare finansiering via Atlas Partnerskap och sponsring från företag.

Triple Helix drabbar samman i en spännande paneldebatt

| Göteborgs Tekniska College

Amelie von Zweigberk från Teknikföretagen, Maria Reimertz från Myndigheten för yrkeshögskolan, Hans Almgren från Skolverket, Linus Glanzelius från Utbildningsnämnden i Göteborg och vår VD/rektor Ewa Ekman debatterar framgångsfaktorer för Europeisk yrkesutbildning under SHINE-konferensen i september.

Göteborgs Tekniska College har samlat viktiga representanter för organisationer och myndigheter med inflytande över yrkesutbildning, vad som i utbildningssammanhang brukar benämnas Triple Helix, för att diskutera på vilket sätt företag, myndigheter, politiker och utbildningsföretag kan bidra till att utveckla svensk yrkesutbildning.

Torsdag 22 september är du välkommen till Volvo Torslanda för att lyssna på vår panel och bidra med dina tankar om utbildning och kompetensförsörjning! Anmälan önskar vi senast 15 september via www.goteborgstekniskacollege.se/shine

Frågor om konferensen besvaras av projektledare Anna Cato Moe 031-760 34 36. 

Lena är gymnasieskolans nya biträdande rektor

| Gymnasieskola


Lena Hammersberg är ny biträdande rektor på GTG, en tjänst hon tillträdde vid terminsstarten.

- Det känns såklart jätteroligt och samtidigt som en stor utmaning. GTG är en enligt mig en skola med en tydlig och fantastiskt bra idé. Och... den är väl värd att både förvalta och utveckla, tycker Lena.

Lena började arbeta hos oss som lärare år 2006 och har framförallt undervisat i ämnen knutna till el, elektronik och programmering. Hon hann även arbeta som gruppledare för en av våra teknikgrupper innan hon för drygt två år sedan bytte jobb och blev utredare på Skolinspektionen.

- Jag längtade tillbaka och i våras fick jag förmånen att bli gruppledare för MA/NO-lärarna och då kunde jag inte motstå chansen att börja arbeta på GTG igen berättar Lena.

Lena är utbildad civilingenjör och har läst en kombinationsutbildning av teknisk fysik och elektroteknik i Linköping. Därutöver är hon utbildad lärare vid Göteborgs Universitet.

- På fritiden vill jag gärna hinna träna, men det blir inte mer än ett medlemskap i en orienteringsklubb. Sedan är jag scoutledare i Sisjö scoutkår för de allra yngsta. Jag går gärna på operan, gräver upp ogräs i trädgården eller sitter på verandan med en kopp te eller ett glas vin och en bok eller trevligt sällskap!

Vill du komma i kontakt med Lena når du henne via lena.hammersberg@gtg.se eller 031-760 34 57.

Vi har semesterstängt vecka 28-30

|

Vi har semseterstängt under veckorna 28-30. Och... vi vill dessutom passa på att önska er alla en skön ledighet med mycket sol, bad och allt annat som hör sommaren till.

Trevlig sommar!


Är Volvosteget något för dig?

| Göteborgs Tekniska College

Nu är det snart dags för nästa omgång av Volvosteget – Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning för ungdomar mellan 18-22 år. Du ansöker mellan 1 augusti och 2 september på www.volvosteget.se. Utbildningen börjar den 7 november.

Volvosteget är en chans att få utbildning och arbetslivserfarenhet inom industrin genom ett ettårigt program som varvar teori och praktik. Deltagarna får dessutom lön under hela utbildningsåret. Göteborgs Tekniska College ansvarar för teoriutbildningen i Volvosteget.

För att söka ska man vara 18–22 år, ha avslutat gymnasiet med godkända betyg i kärnämnena och vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Efter utbildningen får deltagarna ett certifikat som bevis på kompetens för att arbeta inom industrin. Volvosteget är ingen garanti för jobb inom Volvokoncernen, men utbildningen ger en stabil grund för ett framtida yrkesliv inom industrin.

Volvosteget finns på flera anläggningar runt om i landet.

Examen x2 på yrkeshögskolan

| Yrkeshögskola

Två klasser på yrkeshögskolan har tagit examen från oss under vår och sommaren. 

Fredag 20 maj tog klass YHProd5 examen från Produktionsutveckling 400 YH-poäng. Utbildningen är en heltidsutbildning och de flesta i klassen fick arbete direkt efter examen. 

Onsdag 15 juni tog klass YHProt3 examen från Produktionsteknik 210 YH-poäng. De studerande har under två års tid kombinerat arbete med studier hos oss. 

Göteborgs Tekniska College önskar er ett stort lycka till i framtiden!

Ewa deltog i panelsamtalet Ingen lätt match

|

Under den nationella konferensen Ingen lätt match deltog vår VD/rektor Ewa Ekman i ett panelsamtal kring kompetensförsörjning i industrin. Just kompetensförsörjning stod i fokus för hela konferensen som riktade sig till beslutsfattare och representanter för både offentlig sektor och näringsliv.

Sveriges näringsliv och offentlig sektor står inför stora kompetensutmaningar. Hur kommer kompetensförsörjningsbehoven se ut framåt? Vilka är de största utmaningarna? Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringen?

Tillsammans med Jan Theliander, prorektor på Högskolan Väst, Niklas Petterson, branschstrateg på Arbetsförmedlingen, Thomas Nilsson, VD på IDC West Sweden AB och Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör VGR, deltog Ewa i ett regionalt panelsamtal där kompetensförsörjning i industrin diskuterades.

Konferensen ägde rum i Stockholm och arrangerades av Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen i Västmanland, Region Skåne, Regionförbundet Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län och Västra Götalandsregionen.


Johan Bengtsson debatterar i NyTeknik

| Göteborgs Tekniska College

Johan Bengtsson, teknisk utvecklingschef på Göteborgs Tekniska College, skrev i förra veckan debatartikeln ”Lyft teknikintresset hos unga med smarta fabriker" i NyTeknik.

11 ungdomar fick motta stipendium

| Gymnasieskola

Under studentdagens mer högtidliga del delades ett antal stipendier ut. Både från GTG och från skolans ägarbolag. Grattis säger vi till årets stipendiater Jens Danielsson, Kajsa Magnusson, Adrian Olbers, Ellen Johannesson, Elias Welander, Noel Danielsson, Erik Angert Svensson, Jonathan Gildevall, Alexander Einerskog, Ebba Hellström och Emma Magnusson.

Jens Danielsson, Boson
Deltagaren har under sina tre år på GTG på ett föredömligt sätt visat upp ansvarstagande, samarbetsförmåga och ett gott ledarskap. Han har visat mognad i sitt tänkande och ser hellre lösningar än problem. Deltagaren har ett sympatiskt sätt gentemot kamrater och människor i sin omgivning och har bidragit till att skapa en positiv stämning i klassen och på skolan.


Kajsa Magnusson, Elektron
Deltagaren har visat stort engagemang och ansvarstagande genom åren på GTG och har alltid ställt upp i olika sammanhang. Deltagaren har visat mognad i sitt tänkande och i sin relation till andra. Hon har också visat på god samarbetsförmåga och ett glatt humör.


Adrian Olbers, Myon
Denna deltagare har under alla sina tre år här mött både lärare och klasskamrater med en empatisk, inkluderande och öppen attityd. Vi är många som blivit lugnade av hans positiva och lösningsfokuserade sätt, för att inte tala om hans leende. Han är en pålitlig studiekamrat och har genom fokuserat arbete och envishet visat att utveckling alltid är möjlig. Han är en stabil fyr som står pall i de flesta väder, längst i klassen och med ett hjärta av guld.


Ellen Johannesson, Neutron
Deltagaren har ett positivt sätt och har med sitt engagemang varit en sammanhållande kraft på skolan och i sin klass. Hon har utvecklats under åren på GTG och fullföljt sina studier på ett målmedvetet och föredömligt sätt.


Elias Welander, Proton
Deltagaren har varit ett gott föredöme med sin positiva inställning och höga ambitionsnivå i kombination med ett gott kamratskap. Han har starkt bidragit till sammanhållning och trygghet i klassen och är en person som många söker sig till.


Noel Danielsson, Elektron
 - Teknikstipendieum Volvo Cars Corporation
Genom sitt breda teknikintresse visar stipendiaten prov på en enastående förmåga att se lösningar på tekniska problem och hanterar dem på ett strukturerat sätt. Dessutom har han mycket bra teoretiska kunskaper och initiativförmåga i kombination med självständigt tänkande. Stipendiaten visar stort engagemang och är alltid positiv och hjälpsam.


Erik Angert Svensson, Elektron
 - Teknikstipendium Volvo Cars Torslanda
Stipendiaten har med sitt stora teknikintresse, visat enastående förmåga att gripa sig an komplexa uppgifter och söka information för att finna lösningar på dessa. Stipendiaten är initiativrik, envis, lyhörd och eftertänksam. Han har på ett briljant sätt omsatt sina teoretiska kunskaper i det praktiska genomförandet och delar ödmjukt med sig av sitt kunnande.


Jonathan Gildevall, Myon
 - Teknikstipendium AB Volvo
Stipendiaten har uppvisat ett teknikintresse utöver det vanliga och är dessutom en kreativ innovatör med hög ambitionsnivå. Ett brett tekniskt kunnande kombinerat med ihärdighet och förmåga att ta till sig nya tekniska kunskaper, avspeglar sig ofta i arbetssättet och resultaten. Stipendiaten tillämpar sitt tekniska kunnande självständigt och bidrar ofta med nya och originella infallsvinklar.


Alexander Einerskog, Myon
 - Ledarskapsstipendium AB Volvo
Stipendiaten har visat på gott ledarskap, god initiativförmåga och är den som ofta plockar upp stafettpinnen när beslut ska fattas och projekt genomföras. Stipendiaten är drivande och har ett starkt rättspatos i stort och smått. Alltid redo!


Ebba Hellström, Neutron
 - Arbetslivsintegration
För extraordinära insatser under sina APL-perioder och för ett stort engagemang och mycket god förmåga att tillämpa förvärvade kunskaper inom aktuell profession tilldelas detta stipendium en deltagare som lyckats överträffa arbetsplatsens och handledarens förväntningar.


Emma Magnusson, Boson
 - Svein Holms stipendium
Svein Holms stipendium ges till deltagare som har gjort extra goda insatser för GTG under sin studietid på skolan. Deltagaren har bidragit med sin tid och ställt upp för GTG i många olika sammanhang. Hon sprider trygghet och värme till människorna omkring sig och med sitt positiva och vinnande sätt är hon en utmärkt representant för skolan

Vi deltog i Blodomloppet

|

Den 1 juni arrangerades Blodomloppet i Slottsskogen och likt vanligt ställde vi upp med lag. Bra kämpat Ulrika, Malin, Åsa och Christian!

Grattis Adrian till en plats i Svenska Yrkeslandslaget

| Gymnasieskola

11-13 maj arrangerades Yrkes-SM i Malmö där Adrian Bentland, tidigare deltagare och nuvarande medarbetare, deltog i tävlingsgrenen mekatronik. Efter en mycket jämn och hård kamp placerade sig Adrian på en delad andraplats i tävlingen - bra jobbat!

Guld- och silvermedaljören på Yrkes-SM erbjuds plats i det Svenska Yrkeslandslaget och i år fick det därför bli en skiljetävling mellan de båda tvåorna. Under sista helgen i maj fick Adrian återigen tävla i att bygga upp en produktionsanläggning i miniatyr och programmera styrsystem. Och... vi är mycket glada att han vann tävlingen och därmed erbjuds en plats i det Svenska Yrkeslandslaget.

Nu blir det hårdträning för Adrian och hans lagkompis Johan Thörn fram till Yrkes-VM som avgörs i Abu Dhabi 2017. Kör hårt Adrian - vi vet att du är grym!

10 juni tar gymnasisterna examen från GTG

| Gymnasieskola

Studentdagen är en stor händelse med pompa och ståt för våra gymnasieungdomar. Dagen börjar med en mer avspänd samvaro på skolan med frukost och spex innan ett mer högtidligt program på Volvo Demo Center med betygsutdelning, sång och talare tar över. Det hela avslutas med en gemensam lunch innan de glada studenterna springer ut till släkt och vänner.

För studenterna börjar dagen redan vid 8-tiden på Volvo Lärcenter och utspringet äger rum klockan 13.30 på Volvo Demo Center, som också ligger inne på Volvo Torslanda. 

För föräldrar och anhöriga kommer det finnas möjlighet att köra in en eller två bilar per student via TLA-porten. Övriga erbjuder vi buss som går i skytteltrafik från parkeringen vid TLA-porten från kl. 12.15 och framåt. 

Mer information och viktiga dokument finner ni på www.gtg.se  

Har ni frågor kring denna dag är ni välkomna att kontakta Jan Olsén 031-760 34 74

Fyra nya förstelärare utsedda

| Göteborgs Tekniska CollegeGymnasieskola

Skolverket möjliggör för skolor att inrätta karriärtjänsten förstelärare, vilket vi på Göteborgs Tekniska College valt att införa sedan år 2013.

Från 1 juli och två år framåt kommer våra duktiga pedagoger Joakim Danielsson, Marcus Gustafsson, Maria Isaksson och Jan Olsén att arbeta som förstelärare.

Syftet med förstelärare är att med stöd av särskilt skickliga pedagoger utveckla undervisningen.

Läs mer om kärriärtjänster för lärare!

Amelie von Zweigbergk till SHINE-konferensen

|

Vi har glädjen att meddela att förutom Maria Reinitz från Myndigheten för yrkehhögskolan och Linus Glanzelius från Utbildningsnämnden i Göteborg har nu även Amelie von Zweigbergk, ansvarig för industriell utveckling & kompetensförsörjning på Teknikföretagen, anslutit sig till höstens konferens om framgångsfaktorer hos Europas bästa yrkesutbildningar.

Du har väl inte glömt att anmäla dig till konferens som äger rum torsdag 22 september i våra lokaler på Volvo Cars Torslanda? Det finns platser kvar. Läs mer på www.goteborgstekniskacollege.se/shine


Johan Bengtsson föreläser om digitalisering och smarta fabriker i Båstad

|

20-22 juni träffas företagare och politiker i sommarstaden Båstad för att tillsammans lyfta betydelsefulla frågor för företags utveckling.

Johan Bengtsson, teknisk utvecklingschef, kommer under Industri 4.0-dagen föreläsa om digitalisering och smarta fabriker - ett sätt att locka ungdomar till teknik.

Sedan ett halvår tillbaka är Johan projektledare för Smarta Fabriker, ett projekt som finansieras av Västra Götalandsregionen och som handlar om kompetensförsörjning till industrin.

- I mars visade vi upp projektet på Underhållsmässan och i oktober kommer vi att vara med på mässan Scanautomatic/Processteknik. Dessutom har jag blivit inbjuden till Entreprenörsveckan Båstad, vilket är jätteroligt berättar Johan.


Klass Beskow åker till Kenya i augusti

| Gymnasieskola

I augusti åker klass Beskow, nuvarande Y2, tillsammans med lärarna Johan Bengtsson, Erica Blom, Joakim Danielsson, Stefan Wedham och Markus Wiedel till Kenyas huvudstad Nairobi. En resa som blir av tack vare finansiering via Atlas Partnerskap och sponsring från företag.

- Under vistelsen kommer vi tillsammans med lärare och studenter från både Technical University of Kenya och Soweto Academy arbeta med det gemensamma projektet makerspace. Våra deltagare kommer även att arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll på skolans utrustning, berättar läraren Joakim Danielsson.

De kommer att bo på Svenska skolan i Nairobi och efter två veckor med specifika arbetsuppgifter inom ramen för kurserna engelska, historia, religion, samhällskunskap, underhåll, människan i Industrin och entreprenörskap har deltagarna möjlighet att avsluta vistelsen med safari och Diani Beach.

- Vi kommer dessutom besöka företagen SKF, Tetra Pak och Karen Blixen. Och... deltagarna är grymt taggade för resan, lovar Joakim. 


Silver till Adrian på Yrkes-SM i mekatronik

| Gymnasieskola

11-13 maj ägde Yrkes-SM rum i Malmö. Gymnasieskolans tidigare deltagare Adrian Bentland, Tobias Granberg och Viktor Hansson tävlade i mekatronik och var tre av åtta finalister.

De tävlande fick under intensiva tävlingsdagar bland annat bygga upp en produktionsanläggning i miniatyr och programmera styrsystem.

Adrian kom på en delad andraplats och kommer under våren att kämpa om plats i det Svenska Yrkeslandslaget. Vi håller tummarna och hoppas få se Adrian i de blå-gula färgerna på Yrkes-VM i Abu Dhabi 2017.

Ansök till yrkeshögskolan senast 15 maj

| Yrkeshögskola

I september startar vi vår populära utbildning Produktionsutveckling 400 YH-poäng (heltid/dagtid)

Vårt digitala ansökningsformulär är öppet för dig som är intresserad av att ansöka om utbildningsplats och din ansökan vill vi ha senast 15 maj.

Mer information om utbildningen hittar du här.

Har du frågor, tveka inte att höra av dig till utbildningsledare Andrea Palmberg 0708-58 19 81.


Vi nämns i GP när tidningen intervjuade Power Womens Vänners grundare Bo Björk

|

Deltagare och personal har i flera år samlat in pengar till barns skolgång i Kibera i samband med skolans julavslutning. Nu nämns vi i GP när reportern intervjuat Bo Björk från Power Womens Vänner.

Läs gärna artikeln!

Certified KVD-Technician

| Företagsutbildningar


Tillsammans med vår kund KVD har vi tagit fram utbildningen Certified KVD-Technician. Tre grupper med deltagare från hela landet har redan certifierats.

Utbildningen som är tolv dagar lång är en tydlig strategisk koppling till KVD:s satsning att varudeklarationer av fordonen ska vara så täckande och seriösa att deras kunder ska känna sig helt trygga i att beställa en bil av dem via nätet.

Har vi tur kommer KVD i sin marknadsföring tydliggöra att de säkrat kunskapsnivån på sin personal, vilket vi hoppas få se i reklamsammanshang på nätet och i TV:n.

Frågor om våra företagsutbildnignar besvaras av Mikael Rosengren 031-760 34 09.

Aktivitet inför gymnasievalet torsdag 14 april

| Gymnasieskola

Torsdag 14 april klockan 18-20 hälsar vi nyfikna ungdomar och föräldrar välkomna till Volvo Lärcenter för två timmar med föreläsningar och workshops. 

Vi vill låta besökarna testa på det som är specifikt för oss och våra program, sådant som kanske inte finns på andra skolor. Martin Rosell från Volvo Group kommer berätta om framtidens teknik och vilka kompetenser som behövs. Dessutom finns både lärare, elever och skolledare på plats.

Känner du någon som ska börja gymnasiet i höst? Tipsa gärna vidare om denna aktivitet!

Anmälan och mer information!

Vi deltar i SHINE, ett spännande Erasmus+ projekt

|

På Göteborgs Tekniska College vet vi att riktigt bra yrkesutbildningar är en framgångsfaktor för tillväxt och sysselsättning både regionalt och på europeisk nivå. Därför deltar vi 2015 – 2018 i Erasmus+ projektet SHINE (SHare, Improve, develop: today’s excelleNce for tomorrow’s HVET).

Tillsammans med partners från Italien,Tyskland, Rumänien, Kroatien och Belgien vill vi i projektet lyfta fram Europas bästa yrkesutbildningar för att sprida, förbättra och utveckla utbildningar motsvarande Gymnasieingenjörsutbildningen och Yrkeshögskolan. Vi vill också påverka beslutsfattare regionalt, nationellt och på EU-nivå att fatta beslut som gynnar yrkesutbildningarna.

Vi står som värdar för en konferens i september
Torsdag 22 september samlar vi intressenter och beslutsfattare för att ta del av exempel på framgångsfaktorer hos Europas bästa yrkesutbildningar. Vi hoppas att du också vill delta och dela med dig av dina idéer om hur framtidens utbildningar bäst kan utformas för att motsvara arbetslivets krav.

Mer information och anmälan till denna konferens kommer inom kort.

Frågor?
Kontakta gärna projektledare Anna Cato Moe 031-760 34 36  om du har frågor om konferensen eller projektet. 

GTG står som arrangör för Blixtlåsets regionfinal

| Gymnasieskola

Tisdag 22 mars ställs Västsveriges mest kreativa och innovativa gymnasieungdomar mot varandra i Blixtlåsets regionfinal. Vår gymnasieskola GTG står som arrangör för tävlingen som i år kommer att gå av stapeln på Lindholmen.

Kort och gott kan man säga att Blixtlåset är svenska gymnasiemästerskapet för uppfinnare. Tävlingen äger först rum på regional nivå för att sedan kora en vinnare i finalen som äger rum på Tekniska Museet i Stockholm senare i vår.

Varje lag består av 2-6 personer som under tävlingsdagen ska kunna presentera en modell eller prototyp. Idén bakom ska vara framsprungen ur gruppens eget arbete och ska presenteras för en jury. Varje skola får ställa upp med fem lag.

Juryn består av en blandning av personer från både skola och näringsliv, däribland Henrik Otto, Niklas Lindhardt, Sheila Galt och Anna Heyden.

De fem bästa lagen från regionfinalen kommer att gå vidare till finalen i Stockholm och de tre bästa kommer motta en prissumma på 3000 kr, 2000 kr respektive 1000 kr.

Har du frågor om tävlingen är du välkommen att kontatka Niclas Brattefors 031-760 34 14 eller Maria Isaksson 031-760 34 43.

ITF:s stora Automationspris har tilldelats Johan Bengtsson

| Göteborgs Tekniska College

I samband med Automationsdagarna 2016 tilldelades Johan Bengtsson ITF:s stora Automationspris, vilket vi är oerhört stolta över. Johan har de senaste åren bland annat arbetat som projektledare för Möjligheternas Värld där han med sitt stora engagemang inspirerat ungdomar till teknik på olika mässor runt om i landet. Grattis Johan!

Och här kommer motiveringen...
"Johan Bengtsson är en lärare som inte stannar vid att lära eleverna vad som står i kursplanerna. Han jobbar varje dag med att inspirera och engagera elever i ny teknik genom att tänka verklighet och nytta.

I sitt arbete vid Göteborgs Tekniska College började Johan tillsammans med elever, studenter och leverantörer med att skapa en egen bilfabrik och nu även ett Modellhus som styrs med KNX. Vi är många som har sett Johans projekt ”Möjligheternas Värld” på de stora mässorna.

Hans engagemang gör att han inte längre ”bara” jobbar som lärare utan också ägnar en stor del av sin arbetstid åt att åka runt till gymnasieskolor för att informera och inspirera både lärare och elever. Han är eldsjälen som visar unga människor att industri och teknik är ett framtidsyrke för både tjejer och för killar.

Glädjande är att vi vet att Johan har fler spännande projekt på gång.

Vi i ITF är hedrade att få lyfta fram en person som Johan Bengtsson och hoppas att han fortsätter i samma anda."

Läs mer om priset på http://www.itfautomation.se och www.nyteknik.se

Beviljade starter för vår klassiker Produktionsutveckling

| Yrkeshögskola

Idag har Myndigheten för yrkeshögskolan, MYh, meddelat vilka Yh-utbildningar som kommer att få starta under 2016. Till vår glädje har Göteborgs Tekniska College beviljats att fortsätta med vår klassiker Produktionsutveckling!

Av de 1421 ansökningar som myndigheten fått in under 2015 års ansökningsomgång har 446 beviljats att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2016 eller våren 2017.

- Vi ansökte om två utbildningar. Vår klassiker inom Produktionsutveckling fick vi beviljat medan vi fick avslag på semi-distansutbildningen Produktionsteknik berättar utbildningsledare Andrea Palmberg.

Produktionsutveckling 400 Yh-poäng har vi kört sedan början av 2000-talet och är en heltidsutbildning under två år. Utbildningen är kärnan i vår Yh-verksamhet och riktar sig till dig som vill vara med och utveckla framtidens industri.

Har du frågor gällande våra yrkeshögskoleutbildningar är du välkommen att kontakta utbildningsledare Andrea Palmberg 031-760 34 81.


Läraren Günter intervjuad i Heta Stolen

| Göteborgs Tekniska College

Teknikcollege har intervjuat skolans lärare Günter Sand i artikelserien Heta Stolen. Läs om produktionsledaren som blev yrkeslärare!

Två öppna hus på GTG i januari

| Gymnasieskola

Känner du någon som ska välja gymnasium med start hösten 2016? Funderar denne ungdom på en utbildning inom ekonomi, teknik eller industri? Är hen nyfiken och har ambitioner? Då kan vår gymnasieskola GTG vara ett alternativ! 16 januari och 20 januari hälsar vi presumtiva deltagare välkomna på öppet hus hos oss!

Lördag 16 januari klockan 10-14 på Lindholmen
Tillsammans med övriga skolor på Lindholmen har vi öppet hus i mitten av januari. I klassrummen presenterar vi våra tre program, på studietorget har man möjlighet att prata praktik med våra praktiksamordnare och i uppehållsrummet bjuder vi på fika!

Deltagare och skolledning håller en allmän presentation om skolan och våra program i sal L6 klockan 10.15 - 11.00 - 11.45 - 12.30 - 13.15.

Vägbeskrivning med bil, buss eller båt finner du här och kommer du med bil är tipset att parkera framför Hasselbladshuset.

Onsdag 20 januari klockan 18-20 på Torslanda
På Torslanda finner man design- och tekniksalar med utrustning som man inte hittar på något annat gymnasium i landet. Välkommen förbi och se själv!

Eftersom lärcentret ligger inne på Volvo Personvagnar krävs anmälan för att komma in på området. En guide möter upp besökare vid TK-porten och följer med in till vårt lärcenter. Direkt till anmälan!

Frågor?
Har du frågor om våra öppna hus eller om våra utbildningar är du välkommen att kontakta utbildnignsledare Heléne Halling 031-760 34 12.

Insamling till barns skolgång i Kenya

| Göteborgs Tekniska College

Vi på Göteborgs Tekniska College har under sex år sponsrat skolgången för en grupp barn vars föräldrar har dött i aids och som bor i slumområdet Kibera i Kenyas huvudstad Nairobi. 

Även i år samlar studerande och personal in pengar till detta projekt och därutöver kommer Göteborgs Tekniska College att tillföra lika mycket som insamlingen får ihop. Varje insamlad krona får därmed dubbel effekt! 

Har du frågor om insamlingen är du välkommen att kontakta Markus Wiedel 031-760 3406.


FöretagsLyftet i Väst

| Företagsutbildningar

ESF-projektet FöretagsLyftet i Väst har nu startat. Projektet kommer under en tvåårsperiod att jobba med strategisk kompetensförsörjning, utveckla arbetsplatser med hjälp av kompetensutveckling, stärka konkurrenskraften och stödja den regionala tillväxten.

-Projektets syftet är att ge tillverkande företag i Västra Götaland och Halland ett lyft. Det är det vi försöker visualisera med loggan som vi tagit fram, berättar Mats Kilander som är projektledare för FöretagsLyftet i väst.

Det här är det tredje ESF-projektet som Göteborgs Tekniska College är projektägare för. Tidigare har Göteborgs Tekniska College varit projektägare för Industri kompetens i Väst och MedVind.

Ewa Ekman är vår nya VD och rektor

| Göteborgs Tekniska College

Styrelsen har utsett Ewa Ekman till rektor och verkställande direktör för Göteborgs Tekniska College. Hon tillträde sin nya tjänst den 1 december och efterträder Jan Johansson.

Ewa började arbeta hos oss år 2004 som lärare i svenska, engelska och retorik. Hon har därefter haft många olika roller på Göteborgs Tekniska College, bland annat inom arbetslivsintegration, uppdragsutbildningar och under de senaste åren som gruppledare för två av våra fyra ämnesgrupper.

- Det ska bli jättekul att fortsätta det goda arbete som Svein och Jan varit en stor del i.  Jag ser fram emot vidare samarbete med alla våra kunder och medarbetare; ta del av idéer och tankar för att på bästa sätt driva företaget framåt, berättar Ewa. 


Öppna hus inför gymnasievalet i januari

| Gymnasieskola

Har du en son eller dotter som ska välja gymnasium och som är intresserad av teknik eller ekonomi? 

Lördag 16 januari har vi tillsammans med övriga skolor på Lindholmen öppet hus mellan klockan 10-14 och onsdag 20 januari hälsar vi besökare välkomna till vårt lärcenter på Volvo Torslanda. 

Har du frågor gällande våra öppna hus är du välkommen att kontakta Heléne Halling 031-760 34 12.

Volvosteget blir permanent

| Göteborgs Tekniska College

I slutet av oktober certifierades 324 ungdomar som genomgått Volvosteget på elva orter runt om i Sverige. Totalt har 1019 deltagare certifierats under det treåriga projektets gång. 

Arbetet med Volvosteget har av Volvo AB upplevts så framgångsrikt att de har beslutat att fortsätta med programmet i den löpande verksamheten. Det här innebär att ytterligare 100 ungdomar nu har startat sitt Volvostegsår och precis som tidigare kommer Göteborgs Tekniska College att ansvara för utbildningen i teoriveckorna. 

Vi ser med spänning fram emot ett fortsatt samarbetet!

Bättre yrkesutbildningar tack vare SHINE

| Yrkesvuxenutbildning

Göteborgs Tekniska College deltar i EU-projekten SHINE (Share Improve Develop) som syftar till att utveckla avancerade yrkesutbildningar motsvarande den svenska Yrkeshögskolan. På bilden syns utbildningsledare Anna Cato Moe beskriva det svenska utbildningssystemet för projektdeltagare från Italien, Tyskland, Kroatien och Rumänien under ett mötet i Reggio Emilia, Italien. Nästa höst är det Göteborgs Tekniska Colleges tur att stå  värd för ett möten som bl.a. kommer att innehålla en konferens för lärare, utbildningsanordnare, företag och myndigheter där vi kommer att sprida kunskap om  goda exempel på yrkesutbildningar från hela Europa – hör gärna av dig redan nu till Anna Cato Mote om du  är intresserad av att ta del av resultaten från SHINE eller kanske bidra med egna erfarenheter.

82% direkt till anställning efter avslutad Yrkesvuxutbildning

| Yrkesvuxenutbildning

En ny klass med kompetenta studenter avslutade i juli sin utbildning inom Automatiserad produktion på Yrkesvux på Göteborgs Tekniska College och hela 82% hade en anställning inom yrkesrollen på examensdagen. Grattis och lycka till på nya jobbet! säger vi på Göteborgs Tekniska College. 

Utbildningen Automatiserad produktion är starkt efterfrågad inom industrin, som för att vara fortsatt konkurrenskraftig automatiserar allt större delar av sin verksamhet. Är du också intresserad av en utbildning inom Automatiserad produktion? Läs mer på vår här.

Företagslyftet i Väst är nu inne i analys- och planeringsfasen

| Företagsutbildningar

Företagslyftet i Väst är ett ESF-finansierat projekt med Götebors Tekniska College som ägare som kommer att genomföras i ihop med Industriella utvecklingscentra i Halland. Företagslyftet i Väst är nu inne i analys- och planeringsfasen vilket innebär att struktur, arbetssätt och inköp av kompetens planeras. 1 december börjar genomförande fasen och då kommer vi att stötta de deltagande företagen med strategisk kompetensförsörjning, jämställdhet, effektiva lärformer, kompetensutveckling via utbildning och coachning med spetskompetens till och med 1 december 2017.

Vill du veta mer om Förtagslyftet i Väst? Kontakta Mats Kilander.

GTG startar ett nytt ekonomiprogram med fördjupning inom teknik

| Gymnasieskola

Det finns ett behov inom industrin av ekonomer som förutom goda kunskaper inom ekonomi har förståelse för teknik och tillverkningsprocesser. Därför kommer vi att utöka vår skola med ett ekonomiprogram med fördjupning inom teknik. Första årskullen kommer att starta hösten 2016. Studenterna på ekonomiprogrammet kommer utöver ekonomi att läsa 400 poäng kurser inom teknik och kommer även att få göra praktik i år 1 och 3.

Vill du veta mer om ekonomprogrammet på GTG? Kontakta Heléne Halling 031- 760 34 12.


Vår interna golftävling äger rum 14 september

| Göteborgs Tekniska College

Nu är det dags att anmäla sig till årets golftävling, GTC OPEN, där medarbetare och studerande fightas om att få sitt namn ingraverat för alltid i pokalen. GTC Open går av stapeln 14 september med första start kl. 13:00 på Torslanda Golfklubb. Din anmälan ska vara gjord senast 7 september om du vill vara med.

Förutsättningar

 • Tävlingen är öppen för alla nuvarande studerande, personal och fd. medarbetare på GTG och Göteborgs Tekniska College.
 • Medarbetare söker ledigt på vanligt sätt och studerande hos sina lärare för genomgång av vad som ska ”läsas ikapp”.
 • Vi samlas senast 12:30 för greenfeebetalningar och regelgenomgång.
 • 18 hål poängboogey gäller samt längsta drive och närmast hål. Vinnaren får sitt namn graverat på vår pokal som kan beskådas i prisskåpet på Tb.
 • Officiellt handikapp krävs.
 • Ladda ner GameBook golfapp för att kunna registrera resultat och följa leaderboard live.

Anmälan
Anmälan görs via mail till Jan Johansson senast den 7 september. Ange  namn , hcp och golfid. Ange även om du behöver transport så försöker vi samordna detta. 

Förlängd ansökningsperiod till tunga fordon och automatiserad produktion

| Yrkesvuxenutbildning

Industrin och fordonsbranschen söker ständigt nya duktiga medarbetare med kompetens inom tunga fordon och automatiserad produktion. Vi erbjuder därför med start i augusti yrkesutbildningar på gymnasialnivå i tunga fordon och automatiserad produktion.

Ansök senast 21 augusti via Göteborgs Stad Arbetsmarknad och Vuxenutbildning eller GRVux


Volvo fortsätter sin satsning på unga till industrin

| Göteborgs Tekniska College

Nu är det dags att söka till Volvosteget – Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning för unga mellan 18-22 år. Ansökan till nästa omgång är öppen 3-31 augusti på www.volvosteget.se och utbildningen startar den 2 november.

Volvokoncernens treåriga satsning Volvosteget får en fortsättning och blir en del av den ordinarie verksamheten. En ny omgång av den yrkesinriktade utbildningen startar i höstpå elva av Volvokoncernens anläggningar och kommer erbjuda 100 deltagare en ettårig utbildning med lön inom industriproduktion.

Volvosteget är en chans för arbetslösa ungdomar att få en betald utbildning och arbetslivserfarenhet inom industrin under ett år. För att söka ska man vara 18–22 år, ha en avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg i kärnämnena samt vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Om man blir antagen väntar en visstidsanställning hos Volvokoncernen under ett år med avtalsenlig lön. Göteborgs Tekniska College har huvudansvaret för hela teoriutbildningen inom Volvosteget och leder samarbetet med andra utbildningsleverantörer runt om i landet. Läs mer på Volvostegets hemsida.


I höst startar vi ett nytt ESF-projekt

| Göteborgs Tekniska CollegeFöretagsutbildningar

12 juni beslutades att Göteborgs Tekniska College kommer att tilldelas medel från Europeiska socialfonden för att bedriva kompetensutveckling i små och medelstora företag i Halland och Västra Götaland. Det nya projektet kommer att heta Företagslyftet Väst och startar 1 september med en tre månaders planerings- och analysfas. Målet med Företagslyftet Väst är att göra yrkesverksamma bättre rustade inför framtida omställningar på arbetsmarknaden med hjälp av kompetensutveckling samt att stärka de deltagande företagen genom att upprätta långsiktiga strategiska planer för kompetensförsörjning.

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. 


Projektet Volvosteget är inne i slutspurten

| Företagsutbildningar

För deltagarna i Volvosteget pågår just nu en intensiv period eftersom att fabrikernas fördjupningsprofiler nu genomförs. Veckorna efter midsommar avslutas dessa teoriveckor och därefter återstår tre månaders praktik för alla deltagare innan den sista kullen kan kvittera ut sina certifikat i slutet på oktober. Därefter tar också projektet Volvosteget slut. I Volvokoncernen pågår just nu en diskussion om hur Volvosteget ska integreras i ordinarie verksamhet. 

Volvosteget är Volvokoncernens program för arbetssökande ungdomar mellan 18 och 22 år. Projektet har pågått sedan 2012 och totalt har 1200 ungdomar under ett år fått arbeta och studera på Volvos fabriker runt om i Sverige. Göteborgs Tekniska College har varit huvudansvarig utbildningsleverantör för Volvosteget och har jobbat ihop med sju andra utbildningsleverantörer.