Låt oss skryta lite

Hårt arbete ger resultat och vi är stolta över de certifikat och diplom som vi genom åren mottagit. De vittnar om att vi gör ett bra arbete och att vi ligger i framkant med våra utbildningar och vårt upplägg.

Teknikcollege 

Sedan april 2008 är vi ett certifierat Teknikcollege.

www.teknikcollege.se


SAUF

Sedan maj 2009 är vi medlemmar i SAUF – Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag.

www.sauf.se 


Diplomerad kompetensförsörjningsprocess

Diplom utfärdat av Business Region Göteborg AB som är ett officiellt bevis på att vi har en process för att uppnå rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tid och som bygger på de delar som utgör kärnan i "Ledningssystem för kompetensförsörjning", SS 62 40 70.

www.businessregion.se