ENGAGERAD PERSONAL

Personalstyrkan består idag av ca: 90 stycken och våra lärare undervisar både på gymnasiet, inom våra vuxenutbildningar och på våra företagskurser.

Kontaktpersoner

VD/rektor
Ewa Ekman
ewa.ekman@gtc.com
0708-58 19 93

Utbildningsledare yrkeshögskolan
Andrea Palmberg
andrea.palmberg@gtc.com
0708-58 19 81

Utbildningsledare yrkesvuxenutbildningar
Ulrika Aiff
ulrika.aiff@gtc.com 
0708-58 19 49

Ansvarig för projekt & utveckling
Anna Cato Moe
anna.cato.moe@gtc.com
0708-58 19 36

Biträdande rektor gymnasieskolan
Lena Hammersberg
lena.hammersberg@gtg.se
0708-58 19 57