Styrelse med representanter från kommun och näringsliv

Göteborgs Tekniska College är ett aktiebolag och det är styrelsen som sätter upp mål för verksamheten i stort. Styrelsen består av ledamöter från både kommun och näringsliv.

Magnus Hellsten (ordf.)
Volvo Cars Cooperation

Lisa Bergqvist Jurin
Volvo Group

Paul Welander
Volvo Cars Cooperation

Anna Sibinska
Göteborgs Stad (MP)

Henrik Ekelund
Göteborgs Stad (M)

Sven Höper
Göteborgs Stad