Skip to content

Styrelsen består av ledamöter från både kommun och näringsliv

Magnus Hellsten (ordf.)
Volvo Cars

Lisa Bergqvist Jurin
Volvo Group

Paul Welander
Volvo Cars

Anna Sibinska
Göteborgs Stad (MP)

Henrik Ekelund
Göteborgs Stad (M)

Sven Höper
Göteborgs Stad