Vi tar ställning

Hållbar utveckling

Frågor kring hållbar utveckling har en självklar plats i vårt företag, såväl i det dagliga arbetet som i det långsiktiga. Vi arbetar med dessa frågor utifrån tre perspektiv:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet

Aktiviteter för personalen

Vi värnar om att personalen hos oss ska trivas tillsammans och må bra. Genom trivsel- och aktivitetsgruppen TAGE arrangeras ett flertal friskvårdsaktiviteter, såväl fysiska som sociala, efter arbetstid under året. 

Vi har bland annat besökt flera av stadens museum, paddlat kajak, testat på curling, spelat 5-kamp på Liseberg, fått guidad visning i Göteborgs katakomber och njutit av en picknick i Slottsskogen. 


Drogfri arbetsplats och skola

Vårt mål är att medarbetare och studerande skall ha en drogfri arbets- och utbildningstid.  Vår inställning är att aldrig acceptera någon form av drogmissbruk på arbetsplatsen eller i samband med aktiviteter anordnade av oss.


Netclean

Spridningen av barnpornografiska bilder över Internet är idag ett stort och växande problem. Vi har i våra datornätverk installerat mjukvara från NetClean för att bidra till att försvåra för pedofiler att sprida barnpornografiskt material. Mjukvaran detekterar barnpornografiska bilder och larmar då sådana upptäckts. 

www.netclean.se