Projekt

FöretagsLyftet i Väst

FöretagsLyftet i Väst syftar till att stärka kompetensen hos tillverkande företag och dess personal i Västsverige. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Tekniska College och IUC Halland (Industriella Utvecklingscentra). FöretagsLyftet i Väst bygger därför på erfarenheterna från de tidigare ESF-projekten Industrikompetens i Väst, IKIV, och MedVind som Göteborgs Tekniska College var projektägare till.

En lärdom från de tidigare projekten är att dagens slimmade organisationer har svårare att frigöra medarbetare för kompetensutveckling. Därför krävs kursupplägg som är effektiva men inte begränsade i tid och fysisk plats.

En annan erfarenhet är att företagen inte alltid känner sina kompetensbehov. I FöretagsLyftet i Väst finns därför möjlighet att få hjälp just med att definiera vilka behov som finns i företagen och att få fram underlagen till medarbetarens utvecklingsplan.

Det finns också ett behov av stöd på jämställdhetsområdet. Den manliga dominansen inom tillverkningssektorn är stor samtidigt som det efterfrågas kompetent arbetskraft och i synnerhet kvinnor. FöretagsLyftet i Väst vill därför bistå med kunskap och verktyg för att bidra till en mindre könssegregerad arbetsmarknad i Västsverige.

Bättre kompetens ökar individers möjligheter inom industrin
FöretagsLyftet i Väst är ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till 57 tillverkande företag och dess personal i i Västsverige. Projektet kommer att pågå under drygt två år 1 december 2015 – 1 december 2017.

Besök projektets hemsida:
www.foretagslyftetivast.se


SHINE

På Göteborgs Tekniska College vet vi att riktigt bra yrkesutbildningar är en framgångsfaktor för tillväxt och sysselsättning både regionalt och på europeisk nivå. Därför deltar vi 2015 – 2018 i Erasmus+ projektet SHINE (SHare, Improve, develop: today’s excelleNce for tomorrow’s HVET).

Tillsammans med partners från Italien,Tyskland, Rumänien, Kroatien och Belgien vill vi i projektet lyfta fram Europas bästa yrkesutbildningar för att sprida, förbättra och utveckla utbildningar motsvarande Gymnasieingenjörsutbildningen och Yrkeshögskolan. Vi vill också påverka beslutsfattare regionalt, nationellt och på EU-nivå att fatta beslut som gynnar yrkesutbildningarna.

Spridningskonferens 8-10 november i Timisoara

Näst i tur att stå som värd för en av SHINE:s spridningskonferens var projektets rumänska partner Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu i Timisoara. I fokus för konferensen stod de lokala åtgärdsplaner för utveckling av Yrkeshögskolan som samtliga medverkande organisationer genomfört.

SHINE projektmöte på Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu

Göteborgs Tekniska College har i sin åtgärdsplan skapat ett prognosverktyg med vars hjälp företagets YH-utbildningar enklare och snabbare kan uppdateras och utvecklas för att motsvara kompetenskraven i framtidens smarta industri. Resultatet av åtgärdsplanerna presenterade av Federico Crivellii från italienska partnern Confindustria Veneto, SIAV.

Federico Crivellii, SIAV, presenterar SHINE:s lokala åtgärdsplaner

Timisoara, som ligger i västra Rumänien, är rikets fjärde största stad och en industristad med bl.a. en omfattande bilindustri. Staden visar upp en imponerande låg arbetslöshet på bara 1%. Timisoara är också känt som Rumäniens ”melting-pot” där olika centraleuropeiska folkgrupper möts och kulturen frodas. År 2021 kan invånarna se fram emot att Timisoara är Europas kulturhuvudstad. Kanske värt ett besök?

SHINE sprider innovation inom yrkesutbildningen

27 – 29 mars genomförde SHINE ännu en uppskattad spridningskonferens. Denna gång hade turen kommit till Bryssel. Temat för konferensen var innovativa ledningsmodeller för yrkesutbildning och vår representant Anna Cato Moe presenterade under konferensen SHINE:s senaste rapport ”Innovative Governance Modells for European HVET”.

I rapporten slår SHINE bl.a. fast att för att yrkeshögskolan och motsvarande utbildningar på EQF5 ska bli innovativa och framgångsrika bör alla intressenter, även studenter, få vara med och påverka utbildningen. Det krävs ett nära samarbete och kommunikation mellan alla parter, för då ökar möjligheterna att utveckla och genomföra nya idéer och innovationer. Slutligen rekommenderar SHINE att viktiga beslut om utbildningarna inte bara tas i Bryssel eller Hässleholm (hos Myndigheten för Yrkeshögskolan), utan att lokala intressenter i tex.Göteborg eller Skövde, kan vara med och påverka så att utbildningarna ger precis den kompetens de behöver.

Blir du nyfiken och vill veta mer om ”Innovative Governance Modells for European HVET”? Rapporten går snart i tryck och du är välkommen att höra av dig till projektledare Anna Cato Moe för att ta del av den.


Projektledare Anna Cato Moe tillsammans med intressenter och beslutsfattare för högre yrkesutbildning i Europa. Från vänster: Valentina Chanina, EfVET, Luca Boetti, IFOA, Anna Cato Moe, GTC , Jose Luis Fernandes Maure, TKNIKA , Anna Barbieri, European Commission DG- EMPL, Hans Daale, President of CHAIN5, Helen Hoffmann EC, DG-EMPL, Apprenticeships & Adult learning, Jens Bjornavold, CEDEFOP och Panagiotis G. Anastassopoulos, P-consulting

Självklart fanns SHINE på plats under Euroskills i Göteborg

Euroskills i Göteborg 1-3 december var en stor succé och bjöd på många möten mellan studenter, utbildare och företag från hela Europa! Under rubriken Bäst i Europa berättade projektledare Anna Cato Moe om SHINE:s arbete med att ta fram Europas bästa yrkesutbildningar och kom med tips till ungdomarna i publiken om hur en riktigt bra yrkesutbildning kan hjälpa dem att anta utmaningen att också  bli bäst inom sitt framtida yrke.

Anna Cato Moe berättar om SHINE:s arbete med att ta fram Europas bästa yrkesutbildningar under Euroskills 2016.

Utvecklande samtal om framtidens europeiska yrkesutbildning under SHINE:s spridningskonferens

Deltagare från när och fjärran fick ta del av spännande paneldebatt och utvecklande open space-samtal om högre yrkesutbildningar i Europa på SHINE:s spridningskonferens på Göterbogs Tekniska College den 22 september.

SHINE:s tyska partner, Anne Götze, inledde med att presentera resultat från den nationella kartläggning av best practice inom Europeisk yrkesutbildning och den peer review som genomförts i projektet.

Anne Götze från Westsaksische Hochschule i Zwickau presenterar peer reveiw

En expertpanel med alla aktörer i den s.k. quadruple helix, dvs. beslutsfattare, företag, utbildningsanordnare och studenter, debatterade vad som krävs för att skapa riktigt bra yrkesutbildningar i Västragötalandsregionen.

Therese Ydrén (VGR), Mansoor Phanivong (student Yh Göteborgs Tekniska College), Hans Almgren (Skolverket), Katarina Hjernestam (Yrgo), Maria Reinitz (MYH) samt Ewa Ekman (Göteborgs Tekniska College) i debatt om framgångsfaktorer för högre yrkesutbildning

Alla deltagare i konferensen fick möjlighet att med ett internationellt perspektiv byta erfarenheter och tankar om yrkesutbildningar i ett utvecklande och givande open space-samtal. Tema för samtalen var Competence Development, Career Development and Lifelong Learning och Innovation.

Mansoor Phanivong (student), Ulf Stålnacke (Göteborgs Tekniska College), Josefine Larsson (Göteborgs Tekniska College), Maria Renitz (MYH) och Katarina Hjernestam (Yrgo) i samtal om karriärutveckling och livslångt lärande i yrkeshögskolan

Nu fortsätter arbetet i SHINE med nytt fokus på innovativa ledningsorganisationer och lokala handlingsplaner baserade på kartläggning av best practice.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev #1

Vill du veta mer?

Besök Project SHINE:s hemsida eller kontakta projektledare Anna Cato Moe 031-760 34 36.


Volvosteget

Volvosteget är en chans för arbetslösa ungdomar att få utbildning och arbetslivserfarenhet inom industrin genom ett ettårigt program som varvar teori och praktik.


Sedan starten av Volvosteget 2012 har Göteborgs Tekniska College haft en aktiv roll i att leverera utbildningsinnehållet i programmet till anläggningar på tio orter runtom i landet. Målet har varit att ge alla deltagare samma höga nivå av teoretisk kunskap och kvalitetssäkra utbildningsinslaget i hela programmet.

Volvosteget är Volvokoncernens yrkesinriktade ettåriga utbildning inom industriproduktion som riktar sig till arbetslösa unga. För att söka ska man vara 18–24 år, ha en avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg i kärnämnena samt vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Om man blir antagen väntar en visstidsanställning hos Volvokoncernen under ett år med avtalsenlig lön.

Under utbildningen varvas praktikperioder med teoriveckor. Praktiken sker under handledning och är förlagd till någon av Volvokoncernens anläggningar i Sverige som tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och drivlinor.

Efter avslutad utbildning får deltagarna ett certifikat som bevis på sin kompetens för att arbeta inom industrin.

Volvosteget är ingen garanti för fortsatt jobb inom Volvokoncernen, men utbildningen ger en stabil grund för ett framtida yrkesliv inom industrin och är en dörröppnare för jobb inom hela industrisektorn.

Tillsammans med Lernia, Consensus, Montico, Dragonskolan, Alléskolan, Rinmansgymnasiet, Arvika Näringslivscenter genomför vi utbildningen tillsammans med Volvokoncernens fabriker i Umeå, Arvika, Köping, Eskilstuna, Flen, Hallsberg, Skövde, Borås, Göteborg och Braås.

Nästa omgång startar i november och sista ansökningsdag är 10 september. Läs mer om Volvosteget på www.volvosteget.se

Ansök till Volvosteget