Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter stärker Digiresan företags konkurrenskraft

Digiresan är framtaget för att stödja små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjänstesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland med företags- och kompetensutveckling inom digitalisering. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden och pågår fram till januari 2021.

Bakom Digiresan står Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad tillsammans med IUC Väst och inom ramen för projektet erbjuds ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration.

Projektets hemsida hittar du på www.digiresan.nu

Vill du veta mer om Digiresan och dess möjligheter för dig och ditt företag är du välkommen att kontakta: 

Mats Kilander
Projektledare Kompetensutveckling
mats.kilander@gtc.com
0708-58 19 99

Olle Söderqvist
Projektledare Företagsutveckling
olle.soderqvist@iucvast.se
0762-13 21 52