MedVind är ett ESF-projekt för produktionsnära medarbetare

MedVind är ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till företag inom tillverkningsindustrin i Västsverige och startade i april 2012. 

Projektet kommer att pågå under två år och syftar till att stärka individers kompetens inom områdena:

  • Effektiva produktionssystem (lean, kvalitet och underhåll)
  • Lagarbete och ledarskap
  • Ergonomi, arbetsmiljö och hälsa
  • El och elektrifierade fordon

Ett projekt för produktionsnära medarbetare

MedVinds målgrupp är produktionsnära medarbetare hos projektets deltagande företag. Förväntade effekter efter genomförd utbildning är stärkt konkurrenskraft, kompetens och anställningsbarhet hos deltagarna. Detta bidrar till en större trygghet på arbetsmarknaden.

Gemensamt kommer dessutom deltagande företag arbeta fram branschgemensamma kompetenskrav och utbildningsbehov i syfte att öka konkurrenskraften hos såväl individer som företag.

Besök projektets hemsida:
 www.projektmedvind.se