Möjligheternas Värld

Möjligheternas Värld är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka AB Sverige inom industri och teknik. Göteborgs Tekniska College är med och driver detta projekt.


Projektet har till syfte att stärka återväxten inom industri och teknik

Möjligheternas Värld är en mötesplats som visar ny teknik och lösningar i ett praktiskt sammanhang. Syftet med projektet är att på ett nytt och innovativt sätt ge bilder av spännande arbetsuppgifter inom industri och teknik, detta för att stärka återväxten inom dessa områden. Över 100 företag, orginasation, skolor och myndigheter är med som samarbetspartners. 

Möjligheternas Värld är ett projekt som bygger på att samarbetspartnerna bidrar med tid, resurser och i vissa fall utrustning. Branschföreningar, industriföretag, högskola och gymnasier bemannar Möjligheternas Värld på olika mässor.

Frågor?

Har du frågor om Möjligheternas Värld är du välkommen att kontakta projektledare Johan Bengtsson 031-760 34 68. 

Besök projektets hemsida:
www.mojligheternasvarld.se