Nationell branschskola för inriktningen driftsäkerhet och underhållsteknik

Industrins kompetensförsörjning är avgörande för sysselsättning och tillväxt i Sverige och idag råder stor brist på drift- och underhållstekniker runt om i hela landet. Den snabba digitaliseringen av industrin ställer krav på nya kompetenser och som skola gäller det att rusta dagens ungdomar med rätt kunskap för framtidens jobb. Har din skola möjlighet och förutsättningar för detta?

För många huvudmän på industritekniska programmet är det svårt att starta inriktningen driftsäkerhet och underhållsteknik trots att ortens industri är i stort behov av utbildningen. Ofta saknas kostsam utrustning eller lärare med kompetens för digitalt underhållsarbete och det är svårt att nå en ekonomiskt hållbar lösning för programmet.

Skolverket har utsett tio branschskolor

Under perioden 2018-2023 deltar tio branschskolor i Skolverkets pilotprojekt för yrkesutbildning inom yrken som är särskilt efterfrågade på arbetsmarknaden. Genom den här satsningen får elever förbättrade möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till inträde och etablering på arbetsmarknaden.

Vi har utnämnts till nationell branschskola för inriktningen Industriteknik: driftsäkerhet och underhållsteknik med särskilt fokus på smart underhåll. Det betyder att vi har fått en kvalitetsstämpel av Skolverket och får nu möjlighet att erbjuda specialiserad yrkesutbildning för elever på andra gymnasieskolor. Kanske elever från din skola?

Dina elever kan läsa hela inriktningen, enstaka kurser eller enstaka moment

Elever på industritekniska programmet kan komma till oss och läsa hela inriktningen driftsäkerhet och underhåll, enstaka kurser eller enstaka moment av kurser. Alla kurser präglas av fokus på underhåll i digitaliserad produktion, s.k. smart underhåll, en kompetens som är starkt efterfrågad av arbetsgivare. Även lärlingar på industritekniska programmet är välkomna till branschskolan.

Branschskolan läsåret 2018/2019

  • Avhjälpande underhåll 1 vecka 47-48
  • Underhåll - driftsäkerhet vecka 3-4
  • Underhåll - lager och smörjteknik vecka 8-9
  • Underhåll - elteknik vecka 13-14

Kurserna motsvarar 100 poäng vardera.

Kostnad

100 p = 25 000kr/elev exkl internat. Skolverket erbjuder statsstöd upp till 50 000 kr/elev. Kontakta oss för detaljerad individuell prisuppgift.

Före, under och efter branschskolan

Vårt pedagogiska koncept innehåller ett webbaserat material för för- och efterarbete av studierna på branschskolan. På så vis förankras tiden hos oss tydligt i hemskolans undervisning och den röda tråden i lärandet bibehålls.

Vi har lokaler mitt i industrin

Vi erbjuder fräscha lokaler i anslutning till Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda, Göteborg. Vi har en unik demonstrator av en smart fabrik där dina elever får möjlighet att arbeta med det allra senaste inom digitaliserat
underhåll.

Viktiga datum

Skolverkets pilotverksamhet för branschskolor inleds 1 juli 2018. Vi tar emot elever på branschskolan med start hösten 2018. Boka tid i branschskolan för dina elever under våren 2018 för att vara säker på att få plats!

Informationsblad

Informationsblad att ladda ned

Frågor besvaras av Anna

Vid eventuella frågor om branschskolan är du välkommen att kontakta projekledare Anna Cato Moe 031-760 34 36.