Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall. Tillsammans med Swerea IVF ansvarar vi för aktiviteter inom ramen för projektet i region Västsverige (Västra Götaland och Halland).

Syftet med Produktionslyftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet tillämpar väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag.

I höst startar två spännande program

Nu finns det möjlighet för dig och ditt företag att medverka i Produktionslyftets spännande startprogram som genomförs under fem halvdagar med start i slutet av augusti. I Trollhättan kommer programmet handla om flödeseffektiv automation och i Göteborg blir temat Lean Production.

Läs mer:

Vid eventuella frågor är du är välkommen att kontakta Emina Atic 031-760 34 21.