Skip to content

Ansök senast 1 maj

Du ansöker digitalt mellan 1 februari och 1 maj via YH​-antagning​.se. Där skapar du ett konto som gör att du lätt kan följa antagningsprocessen. 

Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng


Under­hålls­tek­niker — el och automation 420 YH-poäng


Produk­tions­lo­gistik 200 YH-poäng

Du har alltid en chans att komma in

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Produk­tions­ut­veckling och Produktionslogistik

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

  • Industri­tek­niska processer 1
  • Människan i industrin 1
  • Produk­tions­kunskap 1

Saknar du betyg i dessa kurser erbjuder vi behörig­hets­gi­vande förut­bild­ningar, så sök alltid om du är intresserad av utbildningen!

Under­hålls­tek­niker — el och automation

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

  • Praktisk ellära, Ellära 1 eller motsvarande kunskaper
  • Produk­tions­ut­rustning 1, Produk­tions­ut­rustning A eller motsvarande kunskaper

Saknar du betyg i dessa kurser erbjuder vi behörig­hets­gi­vande förut­bild­ningar, så sök alltid om du är intresserad av utbildningen!

Läs mer om behörighet

Du kan läsa mer om behörighet på yrkes­hög­skolans hemsida.

Andrea svarar på dina frågor!

Andrea Palmberg
Verksam­hets­ledare yrkes­högskolan
andrea.​palmberg@​gtc.​com
0708 — 58 19 81