Skip to content

Detta är en helt ny utbildning för dig som både gillar ettor och nollor och att kavla upp ärmarna och lösa praktiska problem. Branschen skriker efter utbildade under­hålls­tek­niker och möjlig­heterna för ett utvecklande och välbetalt jobb efter examen är extra goda. Ta chansen!

Som underhållstekniker med inriktning mot el och automation är du en viktig spelare i uppdraget att skapa en modern och hållbar industri. I jobbet är ingen dag den andra lik och det är viktigt att du gillar högt tempo, är stresstålig och gillar att lösa problem. Yrkesrollen kräver dessutom att du kan kommunicera med både människor och robotar. Gillar du kommunikation?


Nästa utbildningsstart

September 2019

Sista ansökningsdag

1 maj

Antal YH-poäng

420

Antal deltagare

32 st

Branschen behöver dig

Framtidens industri är i allt högre grad automa­ti­serad, vilket kräver helt nya kunskaper inom el och program­mering. Flera branscher efterfrågar din kompetens, vilket ger dig många valmöj­lig­heter. Var vill du jobba? Efter utbild­ningen kan du söka jobb som exempelvis:

 • Under­hålls­tek­niker
 • Automa­tions­tek­niker
 • Indust­ri­e­lekt­riker
 • Under­hålls­me­ka­niker
 • Service­tek­niker
 • Fastig­hets­tek­niker

Lärande i arbete (LIA) öppnar dörrar

Redan under utbild­nings­tiden får du prova på yrket. Under dina två LIA-perioder kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbild­ningen. I skolans nätverk finns stora och små företag som öppnar dörrarna för dig som studerande!

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Arbets­ledning och kommu­ni­kation 15 p
 • Automation i processer 10 p
 • Elektronik tillämpning 30 p
 • Elteknik för under­hålls­tek­niker 1 30 p
 • Elteknik för under­hålls­tek­niker 2 20 p
 • Examens­arbete 15 p
 • Felsökning och materi­al­kunskap 10 p
 • Fysik och kemi i under­hålls­miljö 10 p
 • Hållbar erner­gi­an­vändning 10 p
 • Kvalitet och miljö 10 p
 • Lärande i Arbete 1 40 p
 • Lärande i Arbete 2 65 p
 • Matematik och Excel för under­hålls­tek­niker 20 p
 • Mekanik 1 20 p
 • Mekanik 2 30 p
 • Program­mering för under­hålls­tek­niker 30 p
 • Säkert underhåll med hälsa och säkerhet 10 p
 • Under­hållets stödfunk­tioner 15 p
 • Under­hållets uppläggning 15 p
 • Återstäl­lan­de­teknik 15 p

Kom och snacka med oss!

Klurar du på det här med behörig­heter? Vill du ha hjälp att skapa ett konto på YH​-antagning​.se? Eller vill du snacka kursin­nehåll? Ta chansen och kom och snacka yrkes­högskolan med oss!

 • Måndag 29 april klockan 14 – 16

På plats finns bland annat vår verksam­hets­ledare Andrea Palmberg och studie- och yrkes­väg­ledare Lars Nyström. 

Direkt till anmälan!

Vem kan söka till utbildningen?

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

För denna utbildning krävs att du har en gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Matematik 1a eller Matematik A
 • Svenska 5, Svenska A eller Svenska som andra språk
 • Engelska 5 eller Engelska A
 • Praktisk ellära, Ellära 1 eller motsvarande kunskaper
 • Produk­tions­ut­rustning 1, Produk­tions­ut­rustning A eller motsvarande kunskaper

Vi erbjuder prepa­rand­kurser till sökande som saknar godkända betyg i ovanstående kurser. Så, sök även om du inte uppfyller kraven ovan!

Ansöker till utbild­ningen gör du mellan 1 februari och 1 maj. 

Du kan läsa mer om behörighet på yrkes­hög­skolans hemsida.

Omfattning och examen

Utbild­ningen motsvarar 420 YH-poäng och bedrivs på heltid (dagtid) under drygt två år. Du får en Yrkes­hög­sko­le­examen och teoretisk kompetens motsvarande Aukto­ri­sation B , certifikat inom fallskydd, heta arbeten samt SSG entrépass.

Yrkeshögskolan @Instagram

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg