Just därför ska du studera hos oss

Varje år börjar drygt 70 studenter på någon av våra utbildningar inom industriteknik. Klasserna består av 24-26 elever. Våra ljusa och fräscha lokaler ligger vägg i vägg med Volvo ute i Torslanda samt på Lindholmen, norra Älvstranden. Flera av klassrummen har tillgång till det senaste inom teknik, det är helt enkelt en stimulerande studiemiljö du erbjuds.

Duktiga lärare

Lärarna är engagerade och mycket intresserade av att ständigt utveckla sin yrkesroll. Olika bakgrund och erfarenheter från näringsliv och högskola ger den bredd, mix och kvalitet du behöver för att bli framgångsrik i dina studier.

Beroende på ämnet varvas undervisningen med föreläsningar, laborationer, seminarier, problembaserat lärande, simuleringar, projekt och grupparbeten. Målet är att du som student ska utveckla förmågan att kritiskt söka kunskap samt även reflektera över dess innehåll och din egen roll i denna kunskapsprocess.

Unika lokaler

Du får tillgång till moderna och högklassiga lokaler med all den senaste utrustningen. Samma lokaler och labbmiljöer som Volvo använder för att testa och utveckla sina framtida modeller. Vi har svårt att tänka oss en mer stimulerande miljö att studera i.

Praktik på företag

Cirka 1/3 av din utbildning är praktik. Det innebär att den teoretiska delen av utbildningen varvas med perioder då du är ute i verklig företagsmiljö. På så sätt får du som student möjlighet att testa dina teoretiska kunskaper i genuina industrisituationer. Du skaffar dig erfarenheter som inte går att inhämta i klassrummet. Och kanske viktigast, du får chansen att knyta värdefulla företagskontakter och bygga upp ett eget nätverk. De obligatoriska praktikperioderna, även kallade Lärande I Arbete (LIA), är unika för Yrkeshögskoleutbildningar.

Hos vilka?

Du får välja (så länge det ligger inom ramen för utbildningen förstås). Som student skriver du CV och personligt brev och ansöker hos olika företag. Tidigare studenter på Göteborgs Tekniska College har gjort sina LIA på några av Västsveriges främsta industriföretag. Till exempel: AB Volvo (Bussar och Lastvagnar), Astra Tech, Autoadapt, Marks Pelle Vävare, Mastec Stålvall, Preem Raffinaderi, Pågen, SKF, Stena Line, och Volvo Cars.

Våra partners (Volvo Cars, Volvo Lastvagnar och SKF Sverige AB) ställer upp med ett antal praktikplatser varje år.

Studiemedel

En Yrkeshögskoleutbildning hos Göteborgs Tekniska College är studiemedelsberättigad under hela studietiden. På CSN:s webbplats [img border="0" src="http://www.goteborgstekniskacollege.se/images/pil.gif"> finns information om olika typer av studiestöd. Du kan även räkna ut när dina studieskulder kommer att vara återbetalda.
Studiemedelsansökan sker hos:
CSN Göteborg
www.csn.se 
Kungsgatan 19
403 39 Göteborg
Telefon 0771-276300

Myndigheten för Yrkeshögskolan startade 2009 och hösten 2010 startade vi våra första Yrkeshögskoleutbildningar på Göteborgs Tekniska College. Yrkeshögskolan samlar alla eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är högskoleutbildningar under ett och samma tak och ersätter den utbildningsform som tidigare kallades Kvalificerad Yrkesutbildning, KY. Utbildningar finns inom de flesta branscher och drivs i ett nära samarbete med företag.

Vad är skillnaderna mellan Ky och Yrkeshögskolan?

Läs mer om skillnaderna på Yh-myndighetens hemsida  

.