Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka utbildningar som startar inom Yrkeshögskolan och hur de är upplagda. För företag och arbetsgivare finns det stora möjligheter att påverka innehållet i utbildningarna och dessutom skapas en fantastisk plattform där du kan rekrytera medarbetare med aktuell och skräddarsydd kompetens direkt efter att den studerande tagit examen!

Rätt kompetens för ditt företag

Som företagsrepresentant kan du vara med och påverka innehållet i en våra yrkeshögskoleutbildningar i syfte att vi ska utbilda medarbetare med rätt kompetens för just ditt företag. Det kan du göra genom att ingå i vår ledningsgrupp eller en av utbildningarnas referensgrupper eller bara genom att höra av dig till oss med dina idéer och tankar. Att delta i en av våra arbetsgrupper ger inte bara en bara möjlighet att påverka framtida kompetens utan ger också tillgång till ett nätverk av kollegor som är verksamma inom samma bransch som du.


Skarpa projekt och smarta nyanställningar

Våra studerande är unga och hungriga och bär på aktuell kunskap om produktionsindustrin! Att öppna dörrarna för en studerande under en eller flera LIA-perioder är en utmärkt möjlighet att få hjälp med projekt som företaget annars inte skulle ha haft möjlighet att prioritera. Det kan också utgöra ett enkelt och smart sätt att under tio veckors LIA pröva på en kandidat för en eventuell nyanställning. Göteborgs Tekniska College vill skapa en vinna-vinna-relation med ditt företag – tveka inte att höra av dig till oss med förslag på framtida samarbeten!


Så tycker arbetslivet och f.d. studerande

Se filmen från Myndigheten för yrkeshögskolan där både arbetgsivare och f.d. studerande intervjuas. Och ja, det nära samarbetet med arbetslivet gör att de studerande får aktuell och efterfrågade kompetens. Dessutom skapas viktiga kontaktakter inom branschen.

Har du frågor om lärande i arbete?

Andrea Palmberg
Utbildningsledare yrkeshögskolan
andrea.palmberg@gtc.com
0708 - 58 19 81